Хімія, фізика та технологія поверхні, 2011, 2 (4), 461-469.

Проблема спрямованого транспорту лікарських препаратів: стан і перспективиP. P. Gorbyk, A. L. Petranovskaya, M. P. Turelyk, N. V. Abramov, S. P. Turanskaya, E. V. Pilipchuk, V. F. Chekhun, N. Yu. Lukyanova, A. P. Shpak, A. M. Korduban

Анотація


Розглянуто результати наукових досліджень, що стосуються проблеми спрямованого транспорту лікарських препаратів та дозволяють оцінити її сучасний стан і перспективи. Проаналізовано шляхи створення нанокомпозитів з багаторівневою ієрархічною архітектурою та функціями медико-біологічних нанороботів: здатністю розпізнавання мікробіологічних об’єктів в біологічних середовищах, спрямованого транспорту і депонування лікарських препаратів в органах-мішенях, діагностики і терапії захворювань на клітинному рівні. Фізико-хімічні експериментальні дані, медико-біологічні дослідження підтверджують їхню перспективність для створення нових лікарських форм комплексної цитотоксичної, імунотерапевтичної і гіпертермічної дії, нейтронозахватної терапії.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Roco M.C., Williams R.S., Alivisatos P. Nanotechnology research directions. Vision for Nanotechnology R&D in the Next Decade. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2002. – 171 p.

Levy L., Sahoo Y., Kim K.-S. et al. Nanochemistry: synthesis and characterization of multifunctional nanoclinics for biological applications // Chem. Mater. – 2002. – V. 14. – P. 3715–3721.

Физико-химия наноматериалов и супрамолеку­лярных структур / под ред. А.П. Шпака, П.П. Горбика. – Киев: Наук. думка, 2007. – 428 с.

Gorbik P.P., Dubrovin L.V., Petranovska A.L. et al. Chemical construction of polyfunctional nanocomposites and nanorobots for medico-biological applications // Nanomaterials and Supramolecular Structures. Physics, Chemistry, and Applications. – Netherlands: Springer, 2009. – P. 63–78.

Горбик П.П., Чехун В.Ф., Шпак А.П. Физико-химические и медико-биологические аспекты создания полифункциональных нанокомпозитов и нанороботов // Наноструктурные материалы – получение, свойства, применение. – Минск: Белорус. наука, 2009. – С. 131–139.

Gorbyk P.P., Petranovska A.L., Turelyk M.P. et al. Сonstruction of magnetocarried nanocomposites for medico-biological applications // Chemistry, Physics and Technology of Surface. – 2010. – V. 1, N 3. – P. 360–370.

Пат. № 86322 Україна. Нанокапсула з функціями наноробота / П.П. Горбик, А.Л. Петрановська, Д.Г. Усов, Л.П. Сторожук. – Заявл. 25.12.2007; Опубл. 10.04.2009. – Бюл. № 15.

Gu H., Chao J., Xiao S.-J., Seeman N.C. A proximity-based programmable DNA nanoscale line // Nature. – 2010. – V. 465. – P. 202–205.

Lund K., Manzo A.J., Dabby N. et al. Molecular robots guided by prescriptive landscapes // Nature. – 2010. – V. 465. – P. 206–210.

Корочкова Т.Е., Дехтяр М.Л., Розенбаум В.М. Особенности кинематики дипольных фотомоторов // Химия, физика и технология поверхности. – 2008. – Вып. 14. – C. 52–60.

Корочкова Т.Е., Розенбаум В.М. Молекулярный насос, управляемый флуктуациями электричес­кого поля // Химия, физика и технология поверхности. – 2006. – Вып. 11–12. – C. 29–40.

Горбик П.П., Дубровин И.В., Петрановская А.Л. и др. Магнитоуправляемый транспорт лекарст­венных препаратов: современное состояние разработки и перспективы // Поверхность. – 2010. – Вып. 2(17). – С. 286–297.
Copyright (©) 2011 P. P. Gorbyk, A. L. Petranovskaya, M. P. Turelyk, N. V. Abramov, S. P. Turanskaya, E. V. Pilipchuk, V. F. Chekhun, N. Yu. Lukyanova, A. P. Shpak, A. M. Korduban

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.