Хімія, фізика та технологія поверхні, 2011, 2 (4), 499-503.

Адсорбція деяких біомолекул на поверхні високодисперсного кремнезему, модифікованого дибензо-18-краун-6L. P. Golovkova, O. V. Markitan, N. N. Vlasova

Анотація


Досліджено адсорбцію біогенних амінів (агматину, гистаміну, тираміну, триптаміну), амінокислот (аргініну, лізину, тирозину) та дипептидів (аргінілфенілаланіну та лізилфенілаланіну) на поверхні високодисперсного кремнезему, модифікованого макроциклічним поліефіром дибензо-18-краун-6. На основі аналізу ізотерм адсорбції розраховані умовні константи зв’язування біомолекул з краун-ефіром, що був адсорбційно закріплений на поверхні. Показано, що ці величини для ароматичних амінів та дипептидів вищі, ніж для аліфатичних сполук. Наявність у складі молекул аргініну та лізину додаткової основної групи сприяє утворенню цими амінокислотами більш стійкого комплексу з краун-ефіром порівняно з тирозином.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Хираока М. Краун-соединения. – Москва: Мир, 1986. – 363 с.

Poels I., Nagels L.J. Potentiometric detection of amines in ion chromatography using мacrocycle – based liquid membrane electrodes // Anal. Chim. Acta. – 2001. – V. 440. – P. 89–98.

Шрайнер Р., Фьюзон Р., Кертин Д., Моррилл Т. Идентификация органических соединений. – Москва: Мир, 1983. – 704 с.

Яцимирский К.Б., Крисс Е.Е., Гвяздовская В.Л. Константы устойчивости комплексов металлов с биолигандами. – Киев: Наук. думка, 1979. – 228 с.

Власова Н.Н., Головкова Л.П. Адсорбция аминокислот на поверхности высокодисперсного кремнезема // Коллоид. журн. – 2004 . – Т. 66, № 6. – С.733–738.

Бидзиля В.А., Головкова Л.П., Рожкова З.З. Стэкинг-взаимодействие в комплексах краун-эфиров с ароматическими аминокислотами // Журн. общей химии. – 1988. – Т. 58, № 7. – С. 1645–1650.

Власова Н.Н., Головкова Л.П., Маркитан О.В. Адсорбция дипептидов на поверхности высокодисперсного кремнезема из водных растворов // Химия, физика и технология поверхности. – 2008. – Вып. 14. – С. 488–493.

Власова Н.Н., Маркитан О.В., Стукалина Н.Г. Адсорбция биогенных аминов на поверхности высокодисперсного кремнезема из водных растворов // Коллоид. журн. – 2006. – Т. 68, № 3. – С. 421–423.
Copyright (©) 2011 L. P. Golovkova, O. V. Markitan, N. N. Vlasova