Copyright (©) 2013 L. O. Davydenko, A. G. Grebenyuk, Yu. V. Plyuto