Copyright (©) 2013 G. O. Yanovska, V. M. Kuznetsov, O. S. Stanislavov, L. F. Sukhodub