Хімія, фізика та технологія поверхні, 2011, 2 (4), 409-412.

Будова адсорбційних комплексів тетрацикліну на поверхні нанокремнеземуL. V. Nosach, A. G. Grebenyuk, E. F. Voronin, A. A. Kravchenko

Анотація


Шляхом імпрегнації проведено адсорбційне модифікування поверхні нанорозмірного кремнезему біологічно активною сполукою – тетрацикліном. Одержаний біонанокомпозит охарактеризовано методом ІЧ-спектроскопії. Неемпіричним квантово-хімічним методом Хартрі-Фока з використанням базисного набору 3-21G** розраховано просторову будову, енергію взаємодії та коливальні спектри моделей адсорбційних комплексів. Показано, що взаємодія тетрацикліну з поверхнею нанокремнезему відбувається завдяки утворенню водневого зв'язку між карбонільним атомом кисню амідної групи та силанольною групою.

Повний текст:

PDF

Посилання


Медицинская химия и клиническое применение диоксида кремния / под ред. А.А. Чуйко. – Киев: Наукова думка, 2003. – 416 с.

Слишик Н.Ф., Носач Л.В., Вороніна О.Є. Адсорбція антибіотиків тетрациклінового ряду на поверхні високодисперсного кремнезему // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2004. – Вип. 10. – С. 170–174.

Химия поверхности кремнезема / под ред. А.А. Чуйко. – Киев: УкрИНТЭИ, 2001. – 1236 с.

Hair M.L. Infrared Spectroscopy in Surface Chemistry. – New York: Marcell Dekker, 1967. – 258 р.

Schmidt M.W., Baldridge K.K., Boatz J.A. et al. General atomic and molecular electronic-structure system: a review // J. Comput. Chem. – 1993. – V. 14, N 11. – P. 1347–1363.

Воронин Е.Ф., Носач Л.В., Гунько В.М. Газофазное сольвато-стимулированное адсорбционное модифицирование наноразмерного кремнезема нелетучими органическими соединениями // Поверхность. – 2010. – Вып. 2(17). – С. 221–243.

Липатов Ю.С., Сергеева Л.М. Адсорбция полимеров. – Киев: Наукова думка, 1992. ‑ 248 с.

Воронин Е.Ф., Носач Л.В, Пахлов Е.М. Особенности адсорбционных взаимодействий на поверхности агрегированного нанокремнезема // Физико-химия наноматериалов и супрамолекулярных структур. – 2007. – Т. 1. – С. 264–285.

Грошева В.И., Золин В.Ф. Спектры кругового дихроизма комплексов тетрациклина с ионами металов // Координационная химия. – 1994. – Т. 20, № 5. – С. 397–400.

Моррисон Р., Бойд Р. Органическая химия. – Москва: Мир, 1974. – 1132 с.

Райд К. Курс физической органической химии. – Москва: Мир, 1972. – 576 с.

Петров А.А., Бальян Х.В., Трощенко А.Т. Органическая химия. – Москва: Высшая школа, 1973. – 623 с.
Copyright (©) 2011 L. V. Nosach, A. G. Grebenyuk, E. F. Voronin, A. A. Kravchenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.