Пошук


 
Номер Назва
 
Том 6, № 1 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Порівняльна квантовохімічна оцінка процесів літіювання/делітіювання в нанокластерах Sin та нанокомпозитах CmSin Анотація  PDF (English)
M. T. Kartel, V. S. Kuts, A. G. Grebenyuk, Yu. А. Tarasenko
 
Том 10, № 3 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження реологічних властивостей суспензій пірогенного кремнезему, модифікованого полідиметилсилоксаном, у вазеліновій олії Анотація  PDF
O. V. Goncharuk, I. Ya. Sulym
 
Том 11, № 1 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Медико-біологічні нанокомпозити з функціями нанороботів: стан досліджень, розробок та перспективи практичного впровадження Анотація  PDF
P. P. Gorbyk
 
Том 11, № 1 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Стабільні кремнієві електроди з полівініліденфторид-зв’язуючим для літій-іонних акумуляторів Анотація  PDF
S. P. Kuksenko, Yu. O. Tarasenko, H. O. Kaleniuk, M. T. Кartel
 
Том 14, № 2 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез та електрофізичні властивості наноструктурних композитів NіCо/BaTiO3 та NiCo/TiO2 Анотація  PDF (English)
S. M. Makhno, O. M. Lisova, G. M. Gunya, P. P. Gorbyk, M. T. Kartel
 
Том 13, № 4 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез, властивості та можливості застосування рентгенолюмінесцентного нанокристалічного фосфату лантану Анотація  PDF (English)
A. P. Kusyak, A. L. Petranovska, S. P. Turanska, O. I. Oranska, Ya. M. Shuba, D. I. Kravchuk, L. I. Kravchuk, V. G. Nazarenko, R. M. Kravchuk, V. A. Dubok, V. S. Chornyi, O. A. Bur’yanov, Yu. L. Sobolevs’kyy, P. P. Gorbyk
 
Том 12, № 4 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Адсорбція цисплатину на поверхні магніточутливого нанокомпозиту Fe3O4/Al2O3 Анотація  PDF (English)
P. P. Gorbyk, A. L. Petranovska, N. V. Kusyak, N. M. Korniichuk, A. P. Kusyak, O. I. Oranska, T. V. Kulyk, B. B. Palianytsia, O. A. Dudarko
 
Том 11, № 4 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Магніточутливі нанокомпозити для адресної протипухлинної терапії з використанням гемцитабіну Анотація  PDF (English)
N. M. Korniichuk, S. P. Turanska, A. L. Petranovska, M. V. Abramov, P. P. Gorbyk, N. Yu. Luk'yanova, N. V. Kusyak, V. F. Chekhun
 
Том 11, № 2 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Нанокомпозити на основі багатокомпонентної полімерної матриці та нанонаповнювача денсилу: релаксаційні властивості та морфологія Анотація  PDF
L. V. Karabanova, O. M. Bondaruk, E. F. Voronin
 
Том 10, № 4 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив модифікування діоксиду титану сіркою та вуглецем на його фізико-хімічні і фотокаталітичні властивості Анотація  PDF (English)
M. V. Shapovalova, T. A. Khalyavka, O. Y. Khyzhun, N. D. Shcherban, V. V. Permyakov, S. N. Scherbakov
 
Том 15, № 1 (2024): Хімія, фізика та технологія поверхні Фотокаталітичне знебарвлення органічних барвників бінарними нанокомпозитами на основі анатазу у водному дисперсійному середовищі Анотація  PDF (English)
O. M. Lavrynenko, M. M. Zahornyi, O. Yu. Pavlenko, E. Paineau
 
Том 10, № 1 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Модифікування поверхні монтморилоніту олігоуретаном, що містить функціональні аміногрупи Анотація  PDF
O. M. Gonchar
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Електрофізичні властивості композитів вуглецеві нанотрубки/ NiCo Анотація  PDF (English)
O. M. Lisova, S. M. Makhno, G. M. Gunya, P. P. Gorbyk
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез і властивості магніточутливих нанокомпозитів на основі магнетиту і гемцитабіну Анотація  PDF (English)
A. L. Petranovska, M. V. Abramov, N. M. Opanashchuk, S. P. Turanska, N. V. Kusyak, P. P. Gorbyk
 
Том 12, № 3 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез та властивості наноструктур на основі фториду лантану для фотодинамічної терапії пухлинних захворювань органів черепної порожнини та кісткових тканин Анотація  PDF (English)
A. P. Kusyak, A. L. Petranovska, S. P. Turanska, O. I. Oranska, Yu. M. Shuba, D. I. Kravchuk, L. I. Kravchuk, V. S. Chornyi, O. A. Bur'yanov, Yu. L. Sobolevs'kyy, V. A. Dubok, P. P. Gorbyk
 
Том 9, № 2 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез та властивості магніточутливих наноструктур із карбонізованою поверхнею Анотація  PDF
P. P. Gorbyk, N. V. Kusyak, A. L. Petranovskaya, E. I. Oranskaya, N. V. Abramov, N. M. Opanashchuk
 
Том 12, № 3 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Протипухлинні векторні системи на основі біоактивного лектину Bacillus subtilis ІМВ B-7724 Анотація  PDF (English)
A. L. Petranovska, A. P. Kusyak, N. M. Korniichuk, S. P. Turanska, P. P. Gorbyk, N. Yu. Lukyanova, V. F. Chekhun
 
Том 8, № 2 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Властивості композитів поліетилен–вуглецеві нанотрубки Анотація  PDF
Yu. I. Sementsov, S. N. Makhno, S. V. Zhuravsky, M. T. Kartel
 
Том 7, № 2 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Фоточутливі нанокомпозити на основі нанотрубок TiО2, CdSe і оксиду графена Анотація  PDF (Русский)
I. A. Rusetskii, I. A. Slobodyanyuk, M. O. Danilov, G. Ya. Kolbasov
 
Том 7, № 1 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Кремнеземні нанокомпозити зі сполуками срібла, міді, цинку та їхні антимікробні властивості Анотація  PDF (Русский)
V. M. Bogatyrov, O. I. Oranska, M. V. Galaburda, I. I. Gerashchenko, T. P. Osolodchenko, V. I. Yusypchuk
 
Том 7, № 4 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Zn-Al шаруваті подвійні гідроксиди для адсорбційного та фотокаталітичного вилучення катіонного барвника Анотація  PDF (English)
G. M. Starukh
 
Том 7, № 2 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Цитотоксична активність магнітокерованих нанокомпозитів на основі доксорубіцину на прикладі клітин Saccharomyces Cerevisiae Анотація  PDF
S. P. Turanska, A. P. Kusyak, A. L. Petranovska, S. V. Gorobez', V. V. Turov, P. P. Gorbyk
 
1 - 22 з 22 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо