Copyright (©) 2016 V. M. Bogatyrov, O. I. Oranska, M. V. Galaburda, I. I. Gerashchenko, T. P. Osolodchenko, V. I. Yusypchuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.