Том 12, № 4 (2021)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp12.04

Зміст

Статті

O. V. Filonenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
PDF (English)
283-290
P. P. Gorbyk, A. L. Petranovska, N. V. Kusyak, N. M. Korniichuk, A. P. Kusyak, O. I. Oranska, T. V. Kulyk, B. B. Palianytsia, O. A. Dudarko
PDF (English)
291-300
V. F. Zinchenko, I. R. Magunov, O. V. Mozkova, O. V. Sviridova, T. Truglas
PDF (English)
301-305
S. I. Pokutnyi, N. G. Shkoda
PDF (English)
306-313
P. O. Kuzema, A. V. Korobeinyk, V. A. Tertykh
PDF (English)
314-325
A. M. Eremenko, I. S. Petryk, Y. P. Mukha, N. V. Vityuk, N. P. Smirnova, A. D. Rudenko
PDF (English)
326-343
O. V. Perlova, Yu. S. Dzyazko, A. A. Malinovska, A. V. Palchik
PDF (English)
344-357
A. A. Kravchenko, E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, M. I. Terets, M. G. Portna, V. V. Lobanov
PDF (English)
358-364
V. L. Demchenko, M. V. Iurzhenko, S. M. Kobylinskyi, L. A. Goncharenko
PDF (English)
365-373
G. I. Kovtun
PDF (English)
374-381
O, M. Lavrynenko, O. Yu. Pavlenko, M. N. Zahornyi, S. F. Korichev
PDF (English)
382-392