Хімія, фізика та технологія поверхні, 2021, 12 (4), 344-357.

Особливості сорбції U(VI) на композитах, що містять гідратований діоксид титану та калій-кобальт гексаціаноферрат(II)DOI: https://doi.org/10.15407/hftp12.04.344

O. V. Perlova, Yu. S. Dzyazko, A. A. Malinovska, A. V. Palchik

Анотація


На відміну від полімерних сорбентів, неорганічні матеріали стійкі до іонізуючого випромінювання, що дає можливість використовувати їх для очищення води від радіонуклідів. Як правило, високоселективні неорганічні сорбенти одержують у вигляді дрібнодисперсного порошку, що ускладнює їх практичне використання. У роботі розроблено композити на основі гідратованого діоксиду титану, які містять калій- кобальт гексаціаноферрат(ІІ). Модифікатор вводили у частково (гідрогель) або повністю (ксерогель) сформовані оксидні матриці. Модифікація гідрогелю з наступним перетворенням його на ксерогель забезпечує утворення наночастинок гексаціаноферрату(ІІ) калію кобальту (до 10 нм), які не вимиваються у водному середовищі через інкапсуляцію в оксидній матриці. В роботі використовувались такі методи характеристики сорбентів і результатів дослідження: трансмісійна спектроскопія для одержання ТЕМ, оптична мікроскопія для визначення розміру гранул сорбентів, ІЧ-Фур’є спектроскопія для дослідження зразків після сорбції урану, рентгенофлуоресцентна спектроскопія для хімічного аналізу зразків, потенціометричне титрування для встановлення рН ізоелектричного стану зразків, спектрофотометричний аналіз розчинів після сорбції (десорбції) для визначення U(VI) у вигляді комплекса з арсеназо III. Досліджено особливості сорбції U(VI) з нітратних і сульфатних розчинів: у центрі уваги знаходиться вплив дозування сорбентів та склад розчину. Найбільш суттєво вплив модифікатора виявляється при pH ³ 4, коли U(VI) знаходиться у розчинах у вигляді однозарядних катіонів UO2OH+: ступінь вилучення U(VI) наближений до 100 %, швидкість сорбції максимальна. Позитивний вплив селективного компонента має місце у присутності надлишку йонів NO3, SO42– та Na+. Встановлено, що кінетика сорбції урану підпорядковується моделі псевдодругого порядку. Як вихідний сорбент, так і композит найбільш повно регенеруються 0.1 М розчином KОН – ступінь десорбції складає 92 и 96 %, відповідно. В цьому випадку також спостерігаються найменші значення часу напівобміну: 1380 с (вихідний сорбент) і 2810 с (композит). Десорбція урану з фази композитів лімітується дифузією частинок. Розраховано коефіцієнти дифузії йонів, що обмінюються, які лежать у межах (1.7–7.6) 10–13 м2c–1.


Ключові слова


сполуки урану(VI); гідратований діоксид титану; калій-кобальт гекаціаноферрат(ІІ); сорбція; наночастинки

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


1. Hristovski K.D., Markovski J. Engineering metal (hydr)oxide sorbents for removal of arsenate and similar weak-acid oxyanion contaminants: A critical review with emphasis on factors governing sorption processes. Sci. Total Environ. 2017. 598: 258. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.04.108

2. Kumar R., Chawla J. Removal of cadmium ion from water/wastewater by nano-metal oxides: a review. Water Qual. Exposure Health. 2014. 5: 215. https://doi.org/10.1007/s12403-013-0100-8

3. Khandare D., Mukherjee S. A review of metal oxide nanomaterials for fluoride decontamination from water environment. Mater. Today: Proc. 2019. 18(3): 1146. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2019.06.575

4. Maltseva T.V., Kudelko E.O., Belyakov V.N. Adsorption of Cu(II), Cd(II), Pb(II), Cr(VI) by double hydroxides on the basis of Al oxide and Zr, Sn, and Ti oxides. Russ. J. Phys. Chem. A. 2009. 83(13): 2336. https://doi.org/10.1134/S0036024409130263

5. Kudelko K., Maltseva T., Bieliakov V. Adsorption and mobility of Cu(II), Cd(II), Pb(II) ions adsorbed on (hydr) oxide polymer sorbents MxOy• nH2O, M= Zr(IV), Ti(IV), Sn(IV), Mn(IV). Desalin. Water Treat. 2011. 35(1-3): 295.

6. Trivedi P., Axe L. Predicting divalent metal sorption to hydrous Al, Fe, and Mn oxides. Environ. Sci. Technol. 2001. 35(9): 1779. https://doi.org/10.1021/es001644+

7. Chaban M., Rozhdesvenska L., Dzyazko Yu., Ponomarova L., Palchik A. Nanocomposite sorbents based on TiO2 containing manganese spinel for concentration of lithium ions. In: Nanomaterials: Applications and Properties (NAP 2020). Proc. 2020 IEEE 10th Int. Conf. (Nov. 9-13, 2020, Sumy, Ukraine). 9309587. https://doi.org/10.1109/NAP51477.2020.9309587

8. Rozhdestvenska L.M., Chaban M.O., Dzyazko Yu.S., Palchik O.V., Dzyazko O.G. Formation of lithium-selective sorbent in nanoreactors of the support based on titanium dioxide. Appl. Nanosci. 2021. https://doi.org/10.1007/s13204-021-01832-5 https://doi.org/10.1007/s13204-021-01832-5

9. Haq S., Rehman W., Waseem M. Adsorption Efficiency of AnataseTiO2 Nanoparticles Against Cadmium Ions. J. Inorg. Organomet. Polym. Mater. 2019. 29: 651. https://doi.org/10.1007/s10904-018-1038-x

10. Shi K., Luo M., Ying J., Zhen S., Xing Z., Chen R. Single-crystalline lithium manganese oxide nanotubes using ammonium peroxodisulfate. iScience. 2020. 23(11): 101768. https://doi.org/10.1016/j.isci.2020.101768

11. Dzyazko Yu., Rozhdestveskaya L., Zmievskii Yu., Zakharov V., Myronchuk V. Composite inorganic anion exchange membrane for electrodialytic desalination of milky whey. Mater. Today: Proc. 2019. 6(2): 250. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.102

12. Myronchuk V., Zmievskii Yu., Dzyazko Yu., Rozhdestvenska L., Zakharov V. Whey desalination using polymer and inorganic membranes: operation conditions. Acta Periodica Technologica. 2018. 49: 103. https://doi.org/10.2298/APT1849103M

13. Martí-Calatayud M.C., García-Gabaldón M., Pérez-Herranz V., Sales S., Mestre S. Ceramic anion-exchange membranes based on microporous supports infiltrated with hydrated zirconium dioxide. RSC Adv. 2015. 5(57): 46348. https://doi.org/10.1039/C5RA04169D

14. Mora-Gómez J., García-Gabaldón M., Martí-Calatayud M.C., Mestre S., Pérez-Herranz V. Anion transport through ceramic electrodialysis membranes made with hydrated cerium dioxide. J. Am. Ceram. Soc. 2017. 100(9): 4180. https://doi.org/10.1111/jace.14978

15. Dzyazko Y.S., Rozhdestvenska L.M., Vasilyuk S.L., Kudelko K.O., Belyakov V.N. Composite membranes containing nanoparticles of inorganic ion exchangers for electrodialytic desalination of glycerol. Nanoscale Res. Lett. 2017. 12(1): 438. https://doi.org/10.1186/s11671-017-2208-4

16. Saki S., Uzal N., Ates N. The size and concentration effects of Al2O3 nanoparticles on PSF membranes with enhanced structural stability and filtration performance. Desalin. Water Treat. 2017. 84: 215. https://doi.org/10.5004/dwt.2017.21204

17. Pang R., Li X., Li J., Sun X., Wang L. Preparation and characterization of ZrO2/PES hybrid ultrafiltration membrane with uniform ZrO2 nanoparticles. Desalination. 2014. 332(1): 60. https://doi.org/10.1016/j.desal.2013.10.024

18. Zheng Y.-M., Zou S.-W., Nadeeshani Nanayakkara K.G., Matsuura T., Chen J. Adsorptive removal of arsenic from aqueous solution by a PVDF/zirconia blend flat sheet membrane. J. Membr. Sci. 374(1-2) 1. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2011.02.034

19. Perlova N., Dzyazko Y., Perlova O., Palchik A., Sazonova V. Formation of Zirconium Hydrophosphate Nanoparticles and Their Effect on Sorption of Uranyl Cations. Nanoscale. Res. Lett. 2017. 12: 209. https://doi.org/10.1186/s11671-017-1987-y

20. Perlova O., Dzyazko Yu., Halutska I., Perlova N., Palchik A. Anion exchange resin modified with nanoparticles of hydrated zirconium dioxide for sorption of soluble U(VI) compounds. In: Nanooptics, Nanophotonics, Nanostructures, and Their Applications. (Springer International Publishing AG, part of Springer Nature, 2018). https://doi.org/10.1007/978-3-319-91083-3_1

21. Maltseva T.V., Kolomiets E.O., Dzyazko Yu.S., Scherbakov S. Composite anion-exchangers modified with nanoparticles of hydrated oxides of multivalent metals. Appl. Nanosci. 2019. 9(5): 997. https://doi.org/10.1007/s13204-018-0689-9

22. Kolomiyets Y.O., Belyakov V.N., Palchik A.V., Maltseva T.V., Zheleznova L.I. Adsorption of arsenic by hybrid anion-exchanger based on titanium oxyhydrate. J. Water Chem. Technol. 2017. 39(2): 80. https://doi.org/10.3103/S1063455X17020047

23. Dzyazko Yu., Kolomyets E., Borysenko Yu., Chmilenko V., Fedina I. Organic-inorganic sorbents containing hydrated zirconium dioxide for removal of chromate anions from diluted solutions. Mater. Today: Proc. 2019. 6(2): 260. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2018.10.103

24. Chouyyok W., Pittman J.W., Warner M.G., Nell K.M., Clubb D.C., Gill G.A., Addleman R.S. Surface functionalized nanostructured ceramic sorbents for the effective collection and recovery of uranium from seawater. Dalton Trans. 2016. 45(28): 11312. https://doi.org/10.1039/C6DT01318J           bbbbbnm

25. Mahmoud M.E., Abou Ali S.A.A., Elweshahy S.M.T. Microwave functionalization of titanium oxide nanoparticles with chitosan nanolayer for instantaneous microwave sorption of Cu(II) and Cd(II) from water. Int. J. Biol. Macromol. 2018. 111: 393.

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2018.01.014

26. Ide A., Drisko G.L., Scales N., Luca V., Schiesser C.H., Caruso R.A. Monitoring bisphosphonate surface functionalization and acid stability of hierarchically porous titanium zirconium oxides. Langmuir. 2011. 27(21): 12985. https://doi.org/10.1021/la202561f

27. Liu G., Wu C., Zhang X., Liu Y., Meng H., Xu J., Han Y., Xu X., Xu Y. Surface functionalization of zirconium dioxide nano-adsorbents with 3-aminopropyl triethoxysilane and promoted adsorption activity for bovine serum albumin. Mater. Chem. Phys. 2016. 176: 129. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2016.03.042

28. Vallée A., Faga M.G., Mussano F., Catalano F., Tolosano E., Carossa S., Altruda F., Martra G. Alumina-zirconia composites functionalized with laminin-1 and laminin-5 for dentistry: effect of protein adsorption on cellular response. Colloids Surf. B. Biointerfaces. 2014. 114: 284. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2013.09.053

29. Danalıoğlu S.T., Bayazit S.S., Kerkez O.K., Salam Mohamed Abdel S.M. Efficient removal of antibiotics by a novel magnetic adsorbent: Magnetic activated carbon/chitosan (MACC) nanocomposite. J. Mol. Liq. 2017. 240: 589. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.05.131

30. Mahmoud M.E., Abdelwahab M.S., Fathallah E.M. Design of novel nano-sorbents based on nano-magnetic iron oxide-bound-nano-silicon oxide-immobilized-triethylenetetramine for implementation in water treatment of heavy metals. Chem. Eng. J. 2013. 223: 318. https://doi.org/10.1016/j.cej.2013.02.097

31. Zheng Y.M., Lim S.F., Chen J.P. Preparation and chN.,aracterization of zirconium-based magnetic sorbent for arsenate removal. J. Colloid Interface Sci. 2009. 338(1): 22. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2009.06.021

32. Egorin A., Tokar E., Matskevich A., Ivanov N., Tkachenko I., Sokolnitskaya T., Zemskova L. Composite Magnetic Sorbents Based on Iron Oxides in Different Polymer Matrices: Comparison and Application for Removal of Strontium. Biomimetics. 2020. 5(2): 22. https://doi.org/10.3390/biomimetics5020022

33. Panasenko A., Pirogovskaya P., Tkachenko I., Ivannikov S., Arefieva O., Marchenko Y. Synthesis and characterization of magnetic silica/iron oxide composite as a sorbent for the removal of methylene blue. Mater. Chem. Phys. 2020. 245: 122759. https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2020.122759

34. Perlova O.V., Ivanova I.S., Dzyazko Yu.S., Danilov M.O., Rusetskii I.A., Kolbasov G.Ya. Sorption of U(VI) compounds on inrganic composites containing partially unzipped multiwalled nanotubes. Him. Fiz. Tekhnol. Surf. 2021. 12(1): 16.

35. Perlova O.V., Dzyazko Yu.S., Palchik A.V., Ivanova I.S., Perlova N.O., Danilov M.O., Rusetskii I.A., Kolbasov G.Ya., Dzyazko A.G. Composites based on zirconium dioxide and zirconium hydrophosphate containing graphene-like additions for removal of U(VI) compounds from water. Appl. Nanosci. 2020. 10(12): 45. https://doi.org/10.1007/s13204-020-01313-1

36. Zhang K., Dwivedi V., Chi C., Wu J. Graphene oxide/ferric hydroxide composites for efficient arsenate removal from drinking water. J. Hazard. Mater. 2010. 182(1-3): 162. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.06.010

37. Luo X., Wang X., Bao S., Liu X., Zhang W., Fang T. Adsorption of phosphate in water using one-step synthesized zirconium-loaded reduced graphene oxide. Sci. Rep. 2016. 6: 39108. https://doi.org/10.1038/srep39108

38. Cui L., Wang Y., Gao L., Hu L., Yan L., Wei Q., Du B. EDTA functionalized magnetic graphene oxide for removal of Pb(II), Hg(II) and Cu(II) in water treatment: Adsorption mechanism and separation property. Chem. Eng. J. 2015. 281: 1. https://doi.org/10.1016/j.cej.2015.06.043

39. Seredych M., Bandosz T.J. Reactive adsorption of hydrogen sulfide on graphite oxide/Zr(OH)4 composites. Chem. Eng. J. 2011. 166(3): 1032. https://doi.org/10.1016/j.cej.2010.11.096

40. Myronchuk V., Zmievskii Y., Dzyazko Y., Rozhdestveska L., Zakharov V., Bildyukevich A. Electrodialytic whey demineralization involving polymer-inorganic membranes, anion exchange resin and graphene-containing composite. Acta Periodica Technologica. 2019. 50: 163. https://doi.org/10.2298/APT1950163M

41. Nguyen-Phan T.-D., Pham V.H., Shin F.W., Pham H.-D., Kim S., Chung J.K., Kim E.J., Hur S.H. The role of graphene oxide content on the adsorption-enhanced photocatalysis of titanium dioxide/graphene oxide composites. Chem. Eng. J. 2011. 170(1): 226. https://doi.org/10.1016/j.cej.2011.03.060

42. Prout W.E., Russel E.R., Groh H.J. Ion exchange adsorption of cesium by potassium hexacyanocobalt(II) ferrate (II). J. Inorg. Nucl. Chem. 1965. 27(2): 473. https://doi.org/10.1016/0022-1902(65)80367-0

43. Kawamura S., Shibata S., Kurotaki K., Takeshita H. The sorption characteristics of radionuclides on copper hexacyanoferrate(II), and the determination of 137Cs in sea water. Anal. Chim. Acta. 1978. 102: 225. https://doi.org/10.1016/S0003-2670(01)93481-6

44. Qing Y.H., Li J., Kang B., Chang S.Q., Dai Y.D., Long Q., Yuan C. Selective sorption mechanism of Cs+ on potassium nickel hexacyanoferrate(II) compounds. J. Radioanal. Nucl. Chem. 2015. 304: 527. https://doi.org/10.1007/s10967-014-3876-5

45. Petersková M., Valderrama C., Oriol G., Cortina J.L. Extraction of valuable metal ions (Cs, Rb, Li, U) from reverse osmosis concentrate using selective sorbents. Desalination. 2012. 286: 316. https://doi.org/10.1016/j.desal.2011.11.042

46. Loos-Neskovic C., Ayrault S., Badillo V., Jimenez B., Garnier E., Fedoroff M.D., Jones J., Merinov B. Structure of copper-potassium hexacyanoferrate (II) and sorption mechanisms of cesium. J. Solid State Chem. 2004. 177(6): 1817. https://doi.org/10.1016/j.jssc.2004.01.018

47. Paolella A., Faure C., Timoshevskii V., Marras S., Bertoni G., Guerfi A., Vijh A., Armand M., Zaghib K. A review on hexacyanoferrate-based materials for energy storage and smart windows: challenges and perspectives. J. Mater. Chem. A. 2017. 5(36): 18919. https://doi.org/10.1039/C7TA05121B

48. Mullaliu A., Giorgetti M. Metal Hexacyanoferrates: Ion Insertion (or Exchange) Capabilities. In: Applications of Ion Exchange Materials in the Environment. (Cham: Springer, 2019). https://doi.org/10.1007/978-3-030-10430-6_6

49. Naidu G., Nur T., Paripurnanda T., Jaya L., Kandasamy J., Vigneswaran S. Selective sorption of rubidium by potassium cobalt hexacyanoferrate. Sep. Purif. Technol. 2016. 163: 238. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2016.03.001

50. Yang Y., Faustino P.J., Progar J.J., Brownell C.R., Sadrieh N., May J.C., Leutzinger E., Place D.A., Duffy E.P., Yu L.X., Khan M.A., Lyon R.C. Quantitative determination of thallium binding to ferric hexacyanoferrate: Prussian blue. Int. J. Pharm. 2008. 353(1-2): 187. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2007.11.031

51. Pshinko G.N., Puzyrnaya L.N., Yatsik B.P., Kosorukov A.A. Removal of U(VI) from aqueous media with layered double hydroxide of Zn and Al, intercalated with hexacyanoferrate(II) ions. Radiochemistry. 2015. 57(6): 616. https://doi.org/10.1134/S1066362215060090

52. Polyakov E.V., Volkov I.V., Khelbnikov N.A. Competitive Sorption of Ions of Cesium and Other Microelements onto Iron(III) Hexacyanoferrate (II) in the Presence of Humic Acids. Radiochemistry. 2015. 57(2): 161. https://doi.org/10.1134/S1066362215020083

53. Perlova O.V., Dzyazko Yu.S., Palchik O.V., Martovyi I.S. Hydrated titanium dioxide modified with potassium cobalt hexacyanoferrate (II) for sorption of cationic and anionic complexes of uranium(VI). Appl. Nanosci. 2021.  https://doi.org/10.1007/s13204-021-01721-x

54. Voronina A.V., Kulyaeva I.O., Gupta D.K. Determination of the parameters of selective 137Cs sorption onto natural and ferrocyanide-modified glauconite and clinoptilolite. Radiochemistry. 2018. 60: 35. https://doi.org/10.1134/S106636221801006X

55. Zhang H., Kim Y.K., Hunter T.N., Andrew P., Brown A.P., Lee J.W., Harbottle D. Organically modified clay with potassium copper hexacyanoferrate for enhanced Cs+ adsorption capacity and selective recovery by flotation. J. Mater. Chem. A. 2017. 5(29): 15130. https://doi.org/10.1039/C7TA03873A

56. Alamudy H.A., Cho K. Selective adsorption of cesium from an aqueous solution by a montmorillonite-prussian blue hybrid. Chem. Eng. J. 2018. 349: 595. https://doi.org/10.1016/j.cej.2018.05.137

57. Lee H.K., Yang D.S., Oh W., Cho S.J. Copper ferrocyanide functionalized core-shell Magnetic Silica Compositesfor the Selective Removal of Cesium Ions from radioactive liquid waste. J. Nanosci. Nanotechnol. 2016. 16(6): 6223. https://doi.org/10.1166/jnn.2016.10886

58. Michel C., Barré Y., Guiza M., Dieuleveult C., Windt I., Grandjean A. Breakthrough studies of the adsorption of Cs from fresh water using a mesoporous silica material containing ferrocyanide. Chem. Eng. J. 2018. 339: 288. https://doi.org/10.1016/j.cej.2018.01.101

59. Mahmoud M.R., Seliman A.F. Evaluation of silica/ferrocyanide composite as a dual-function material for simultaneous removal of 137Cs+ and 99TcO4− from aqueous solutions. Appl. Radiat. Isot. 2014. 91: 141. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2014.05.021

60. Galysh V.V., Kartel M.T., Milyutin V.V., Pakhlov E.M., Oranska O.I., Gornikov Y.I. Composite cellulose-inorganic sorbents for 137Cs recovery. J. Radioanal. Nucl. Chem. 2014. 301(2): 315. https://doi.org/10.1007/s10967-014-3179-x

61. Galysh V.V., Kartel M.T., Milyutin V.V. Synthesis and sorption properties of combined cellulose-inorganic sorbents for the concentration of cesium-137. Surface. 2013. 5(20): 135.

62. Galysh V.V., Kartel M.T. Modification of cellulose and lignocellulose materials with nanoclusters of copper ferrocyanides. Him. Fiz. Tekhnol. Poverhni. 2014. 5(4): 438. https://doi.org/10.15407/hftp05.04.438

63. Kiener J., Limousy L., Jeguirim M., Meins J.M., Hajjar-Garreau S., Bigoin G., Ghimbeu C.M. Activated carbon/transition metal (Ni, In, Cu) hexacyanoferrate nanocomposites for cesium adsorption. Materials. 2019. 12(8): 1253. https://doi.org/10.3390/ma12081253

64. Li J., Zan Y., Zhang Z., Dou M., Wang F. Prussian blue nanocubes decorated on nitrogen-doped hierarchically porous carbon network for efficient sorption of radioactive cesium. J. Hazard. Mater. 2020. 385: 121568. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2019.121568

65. Lee J.H., Suh D.H. Entropy, enthalpy, and Gibbs free energy variations of 133Cs via CO2-activated carbon filter and ferric ferrocyanide hybrid composites. Nucl. Eng. Technol. 2021. 53(11): 3711. https://doi.org/10.1016/j.net.2021.06.006

66. Chaban M.O., Rozhdestvenska L.M., Palchik O.V., Ponomarova L.M., Dzyazko Y.S. Selective to lithium ions nanocomposite sorbents based on TiO2 containing manganase spinel. Voprosy Khimii i Khimicheskoi Tekhnologii. 2021. (4): 126. https://doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-126-133

67. Kadam B.V., Maiti B., Sathe R.M. Selective spectrophotometric method for the determination of uranium(VI). Analyst. 1981. 106(1263): 724. https://doi.org/10.1039/an9810600724

68. Nazarenko V.A., Antonovich V.P., Nevskaya E.M. Hydrolysis of metal ions in diluted solutions. (Moscow: Atomizdat, 1979). [in Russian].

69. Perlova O.V., Shirykalova A.A. Flotoextraction removal of uranium(VI) using fine emulsified solutions of trialkylamine in white spirit. J. Water Chem. Technol. 2008. 30(3): 385. https://doi.org/10.3103/S1063455X0804005X

70. Ho Y.S., McKay G. Pseudo-second order model for sorption processes. Process Biochem. 1999. 34(5): 451. https://doi.org/10.1016/S0032-9592(98)00112-5

71. Nakamoto K. Infrared and raman spectra of inorganic and coordination compounds: part a: theory and applications in inorganic chemistry. 6th Edn. (Hoboken, Wiley, 2008). https://doi.org/10.1002/9780470405840

72. Helfferich F. Ion Exchange. (New York: Dover, 1995).
DOI: https://doi.org/10.15407/hftp12.04.344

Copyright (©) 2021 O. V. Perlova, Yu. S. Dzyazko, A. A. Malinovska, A. V. Palchik

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.