Том 10, № 4 (2019)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp10.04

Зміст

Статті

V. G. Tsitsishvili, N. M. Dolaberidze, M. O. Nijaradze, N. A. Mirdzveli, Z. S. Amiridze
PDF (English)
327-339
V. M. Gun'ko
PDF (English)
340-354
E. M. Demianenko, M. I. Теrets, Yu. I. Sementsov, S. M. Makhno, V. S. Kuts, A. G. Grebenyuk, M. T. Kartel
PDF (English)
355-366
N. O. Oliinyk, G. D. Ilnytska, G. A. Bazaliy, I. M. Zaitseva, M. A. Marinich, O. M. Sizonenko, A. S. Torpakov
PDF (English)
367-376
M. V. Shapovalova, T. A. Khalyavka, O. Y. Khyzhun, N. D. Shcherban, V. V. Permyakov, S. N. Scherbakov
PDF (English)
377-388
O. D. Kochkodan, V. I. Maksin, R. S. Boiko
PDF (English)
389-397
M. E. Bondarenko, P. M. Silenko, Yu. M. Solonin, N. I. Gubareni, O. Yu. Khyzhun, N. Yu. Ostapovskaya
PDF (English)
398-409
O. V. Sanzhak, D. V. Brazhnyk, V. V. Honcharov, V. A. Zazhigalov, F. A. Azimov
PDF (English)
410-418
A. L. Petranovska, M. V. Abramov, N. M. Оpanashchuk, S. P. Turanska, P. P. Gorbyk, N. V. Kusyak, A. P. Kusyak, N. Yu. Lukyanova, V. F. Chekhun
PDF (English)
419-431
Yu. S. Dzyazko, V. M. Ogenko, L. Ya. Shteinberg, A. V. Bildуukevich, T. V. Yatsenko
PDF (English)
432-445
H. V. Vasylyeva, I. F. Mironyuk, I. M. Mykytyn
PDF (English)
446-457