Том 12, № 3 (2021)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp12.03

Зміст

Статті

V. M. Gun'ko
PDF (English)
157-167
N. V. Sych, L. I. Kotyns'ka, M. M. Tsyba, V. M. Vikarchuk
PDF
168-174
E. P. Voronin, L. P. Golovkova, L. V. Nosach, S. L. Los
PDF
175-183
O. V. Smirnova, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov, T. A. Khalyavka, N. D. Shcherban, M. V. Shapovalova, V. V. Permyakov
PDF (English)
184-189
A. L. Petranovska, A. P. Kusyak, N. M. Korniichuk, S. P. Turanska, P. P. Gorbyk, N. Yu. Lukyanova, V. F. Chekhun
PDF (English)
190-200
M. O. Kumeda, L. F. Sukhodub
PDF
201-215
A. P. Kusyak, A. L. Petranovska, S. P. Turanska, O. I. Oranska, Yu. M. Shuba, D. I. Kravchuk, L. I. Kravchuk, V. S. Chornyi, O. A. Bur'yanov, Yu. L. Sobolevs'kyy, V. A. Dubok, P. P. Gorbyk
PDF (English)
216-225
S. P. Kuksenko, H. O. Kaleniuk, Yu. O. Tarasenko, M. T. Kartel
PDF
226-279