Хімія, фізика та технологія поверхні, 2012, 3 (4), 386-394.

Вплив допування оксидами міді (ІІ) та нікеля (II) на морфологічні властивості нанокомпозитів кремнезем/диоксид титануM. A. Nazarkovsky, E. V. Goncharuk, E. M. Pakhlov, E. Skwarek, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, W. Janusz, V. M. Gun'ko

Анотація


За допомогою атомно-силової мікроскопії та за даними низькотемпературної адсорбції азоту проаналізовано морфологічні властивості титанокремнеземів, допованих CuO та NiО. Пори різних типів (класифіковані за розмірами як нано-, мезо- та макропори) розглядаються як пустоти між сферичними частинками нанокомпозитів, сформованими в агрегати. Показано, що питома поверхня, загальний об’єм пор, їх середній радіус, інкрементальний розподіл пор за розмірами та зміни у співвідношеннях між цими величинами композитів демонструють нелінійну поведінку, що є функцією присутності допанта. Результати дослідження текстури та дані атомно-силової мікроскопії дають підстави вважати, що процеси агрегування частинок різняться між собою залежно від природи допуючого оксиду. Фрактальна розмірність, обчислена за рівнянням Френкеля-Хелсі-Хілла, варіюється між 2.50 та 2.60, що також свідчить про формування агрегатів.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Stark W.J., Strobel R., Günter D. et al. J. Mat. Chem. 2002. 12. 3620. doi: 10.1039/B207782E

Othman S.H., Rashid S.A., Ghazi T.I.M., Abdullah N. J. Nanomater. 2011. 2011. ID 571601. doi:10.1155/2011/571601

Zaleska A. Recent Patents on Engineering. 2008. 2. 157. doi 10.2174/187221208786306289

Tian B., Li Ch., Gu F. et al. Chem. Eng. J. 2009. 151. 220. doi 10.1016/j.cej.2009.02.030

Gun’ko V.M., Blitz J.P., Zarko V.I. et al. J. Colloid Interface Sci. 2009. 330. 125. doi 10.1016/j.jcis.2008.10.049

Gun’ko V.M., Zarko V.I., Mironyuk I.F. et al. Colloids Surf. A. 2004. 240. 9. doi 10.1016/j.colsurfa.2004.03.014

Choi W., Termin A., Hoffmann M.R. J. Phys. Chem. 1994. 98. 13669. doi:10.1021/j100102a038

Gun’ko V.M., Bogatyrev V.M., Borysenko M.V. et al. Appl. Surf. Sci. 2010. 256. 5263. doi 10.1016/j.apsusc.2009.12.115

Gun’ko V.M., Nychiporuk Y.M., Zarko V.I. et al. Appl. Surf. Sci. 2007. 253. 3215. doi 10.1016/j.apsusc.2006.07.013

Gun’ko V.M., Blitz J.P., Gude K. et al. J. Colloid Interface Sci. 2007. 14. 119. doi 10.1016/j.jcis.2007.05.025

Kaneko K., Sato N., Suzuki T. et al. J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1991. 87. 179. doi 10.1039/FT9918700179

Avnir D. The Fractal Approach to Heterogeneous Chemistry. New York. Chichester: Wiley, 1989.

Gregg S.J., Sing K.S.W. Adsorption, Surface Area and Porosity. London: Academic Press, 1991.

Roquerol F., Roquerol J., Sing K. Adsorption by Powders and Porous Solids. Principles, Methodology and Applications. London: Elsevier, 1999.

Nguyen C., Do D.D. Langmuir. 1999. 15. 3608. doi 10.1016/S0001-8686(98)00038-4

Nguyen C., Do D.D. Langmuir. 2000. 16. 7218. DOI: 10.1021/la991596a

Voronin E.F., Gun'ko V.M., Guzenko N.V. et al. J. Colloid Interface Sci. 2004. 279. 326. doi 10.1016/j.jcis.2004.06.073

Borysenko M.V., Gun’ko V.M., Dyachenko A.G. et al. Appl. Surf. Sci. 2005. 242(1–2). 1. DOI: 10.1021/la991596a

Bogatyrev V.M., Oranska O.I., Gun'ko V.M. et al. Chemistry, Physics and Technology of Surface. 2011. 2(2).135. (in Russian).

Gun'ko V.M., Leboda R., Skubiszewska-Zięba J. Adsorption. 2009. 15(2). 89. DOI: 10.1021/la991596a

Gun'ko V.M., Mikhalovsky S.V. Carbon. 2004. 42(4). 843. doi 10.1016/j.carbon.2004.01.059

Avnir D., Jaroniec M. Langmuir. 1989. 5. 1431. DOI: 10.1021/la00090a032

Lowell S., Shields J.E., Thomas M.A., Thommes M. Characterization of Porous Solids and Powders: Surface Area, Pore Size and Density. Dordrecht: Springer, 2004.

Jaroniec M., Kruk M., Olivier J. Langmuir. 1997. 13(5). 1031. DOI: 10.1021/la9505529

Jolly W.L. Modern Inorganic Chemistry. New York: McGraw-Hill, 1984.

Pauling L. Nature of the Chemical Bond and the Structure of Molecules and Crystalls. New York: Cornell University Press, 1960.

Allen L.C. J. Am. Chem. Soc. 1989. 111(25). 9003. DOI: 10.1021/ja00207a003
Copyright (©) 2012 M. A. Nazarkovsky, E. V. Goncharuk, E. M. Pakhlov, E. Skwarek, J. Skubiszewska-Zięba, R. Leboda, W. Janusz, V. M. Gun'ko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.