Хімія, фізика та технологія поверхні, 2013, 4 (3), 293-296.

Адсорбція діамінопохідних акридину на поверхні кремнезему, модифікованого дибензо-18-краун-6N. N. Vlasova, L. P. Golovkova, O. V. Markitan

Анотація


Досліджено адсорбцію акридину та його діамінопохідних на поверхні високодисперсного кремнезему, модифікованого макроциклічним поліефіром дибензо-18-краун-6, з водних розчинів. З кислих розчинів майже всі досліджені сполуки на поверхні модифікованого кремнезему сорбуються у більшій мірі, ніж на поверхні вихідного кремнезему. Константи адсорбції досліджених сполук залежать від їх гідрофобності. Цьому сприяє закріплення гідрофобних молекул макроциклічного поліефіру на поверхні кремнезему.

Ключові слова


fumed silica; dibenzo-18-crown-6; adsorption; acridine and its diaminoderivatives

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Власова Н.Н., Головкова Л.П., Стукалина Н.Г. Адсорбция акридина на поверхности высокодисперсного кремнезема // Сб. Химия, физика и технология поверхности. – 2009. – Вып. 15. – С. 93–97.

2. Власова Н.Н., Головкова Л.П., Стукалина Н.Г. Адсорбционные комплексы диамино-производных акридина на поверхности кремнезема // Коллоид. журнал. – 2012. – Т. 74, № 1. – С. 25–34.

3. www.ChemAxon.com

4. Бидзиля В.А., Головкова Л.П., Рожкова З.З. Стэкинг-взаимодействие в комплексах краун-эфиров с ароматическими аминокислотами // Журн. общей химии. –1988. – Т. 58, № 7. – С. 1645–1650.
Copyright (©) 2013 N. V. Vlasova, L. P. Golovkova, O. V. Markitan

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.