Хімія, фізика та технологія поверхні, 2010, 1 (3), 254-257.

Радiоекрануючi властивості нанокомпозицiйних SiO2–МеIIFe12O19 матеріалів, отриманих золь-гель методомM. N. Kapshai, V. E. Gaishun, N. V. Nasonova

Анотація


Золь-гель методом отримані SiO2 матеріали, що містять різні магнітні наповнювачі МеIIFe12O19. З використанням панорамних вимірювачів ослаблення та панорамних вимірювачів коефіцієнта стоячої хвилі за напругою вивчене ослаблення ними електромагнітного випромінювання в діапазоні частот 8…11,5 ГГц. Оцінено внесок відбиття від поверхні матеріалу в ослаблення випромінювання. Отримані матеріали можуть бути використані в якості першого шару радiопоглиначiв електромагнітного випромінювання, яке знижує рівень енергії, що відбивається.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Physical encyclopedia / Ed. A.M. Prokhorov. – Moscow: Sovietskaya encyclopedia, 1990. – V. 2. – 703 р.

Pat. 5422174 United States, Int. Cl С04В14/38 Electromagnetic wave shielding building material / Shintani T., Nakamura M. – Appl. No. 08/106,290, Filed 13.08.1993, Publ. 06.06.1995. – 7 p.

Pat. 4173018 United States, Int. Cl H01Q17/00 Antiradar means and techniques / Dawson M.H. et al. – Appl. No. 04/657,472, Filed 27.07.1967, Publ. 30.10.1979. – 4 p.

Pat. 2066508 RU, Int. Cl H01Q017/00 Radio-absorbing material / Sokolov E,A, – Appl. No. 4542737/09, Filed 17.06.1991, Publ. 10.09.1996. – 3 p.

Konveristy Y.K., Lazareva I.Y., Rivaev A.A. Materials Absorbing Microwave Radiation. Moscow: Nauka, 1982. – 127 p.
Copyright (©) 2010 M. N. Kapshai, V. E. Gaishun, N. V. Nasonova

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0