Хімія, фізика та технологія поверхні, 2022, 13 (1), 36-46.

Хемілюмінесцентні реакції гетерополікислот та їхніх комплексів з катіонними поверхнево-активними речовинами у водних розчинах та на поверхні целюлозиDOI: https://doi.org/10.15407/hftp13.01.036

Yu. I. Maznaya, O. V. Zuy

Анотація


Властивості гетерополікислот та їхніх комплексів з катіонними поверхнево-активними речовинами на рівні мікроконцентрацій вивчені за допомогою спектроскопії ЕПР, UV-VIS спектрофотометрії, спектроскопії ЯМР та ІЧ-спектроскопії з Фур’є-перетворенням, методом хемілюмінесцентного аналізу у водних розчинах та на поверхні целюлози. Для встановлення механізму реакцій хемілюмінесценції гетерополікислот з люмінолом застосовані кінетичні методи, спектроскопія дифузного відбиття та рідинна хроматографія. Вперше одноелектронне відновлення гетерополікислот люмінолом було підтверджено реєстрацією спектрів дифузного відбиття відновлених гетерополікислот на поверхні целюлози. Було висловлено припущення, що механізм іммобілізації гетерополікислот на целюлозі включає поєднання кулонівських та гідрофобних взаємодій. Запропоновано схему іммобілізації гетерополікислот на поверхні, що базується на процесах іонного обміну на поверхні целюлози або діетиламіноетилцелюлози. Показано, що іонні асоціати гетерополікислот з катіонними поверхнево-активними речовинами реагують з лужним розчином люмінолу з випромінюванням світла подібно до самих гетерополікислот. Вперше гетерогенна хемілюмінесценція, а саме хемілюмінесценція гетерополікислот, іммобілізованих на целюлозі, з люмінолом використана для дослідження складу іонних асоціатів гетерополікислота – катіонна поверхнево-активна речовина. Використанням методу Б’єррума встановлено, що у сильнокислих середовищах (рН 1.0) ванадомолібдофосфорна кислота утворює з катіонною поверхнево-активною речовиною, а саме з додецилпіридиній бромідом, не тетразаміщений, а тризаміщений іонний асоціат. Цей результат пояснюється тим, що четвертий протон в H4PVMo11O40 слабко дисоційований; він міцніше зв'язаний з гетерополіаніоном і локалізується на атомі кисню місткового зв’язку Mo–O–Mo. Іонні асоціати гетерополікислот використані як аналітичні форми для високочутливого хемілюмінесцентного визначення фосфору, арсену, силіцію, германію у водах різних типів. Межі виявлення для P, As, Si, Ge становлять    0.02–0.07 мкг/л. Завдяки високій чутливості методу фосфор був успішно визначений у поверхневих водах та воді особливої чистоти, арсен - у річковій та мінеральній воді, силіцій - у воді особливої чистоти та конденсаті пари електростанцій, германій - у воді електронної промисловості.


Ключові слова


гетерополікислоти; гетерогенні реакції; іонні асоціати; хемілюмінесцентний аналіз на поверхні

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Pope M., Müller A. Polyoxometalate Chemistry from Topology via Self-Assembly to Applications. (New York, Boston, Dordrecht, London: Kluwer Academic Publishers, 2002). https://doi.org/10.1007/0-306-47625-8

Zuy O.V. New analytical forms for chemiluminescence determination of micro- and ultramicro quantities of a number of biologically active anions. Ukr. Chem. J. 2005. 71(9): 5. [in Ukrainian].

Bu W., Fan H., Wu L., Hou X., Hu C., Zhang G., Zhang X. Surfactant-encapsulated polyoxoanion:  structural characterization of its Langmuir films and Langmuir−Blodgett films. Langmuir. 2002. 18(16): 6398. https://doi.org/10.1021/la020085c

Jia Y., Zhang J., Zhang Z.-M., Li Q.-Y., En-Bo Wang E.-B. Metal-centered polyoxometalates encapsulated by surfactant resulting in the thermotropic liquid crystal materials. Inorganic Chemistry Communications. 2014. 43: 5. https://doi.org/10.1016/j.inoche.2014.01.015

Li H., Sun H., Qi W., Xu M., Wu L. Onionlike hybrid assemblies based on surfactant-encapsulated polyoxometalates. Angew. Chem. Int. Ed. 2007. 46(8): 1300. https://doi.org/10.1002/anie.200603934

Misra A., Kozma K., Streb C., Nyman M. Beyond charge balance: counter-cations in polyoxometalate chemistry. Angew. Chem. Int. Ed. 2020. 59(2): 1300. https://doi.org/10.1002/anie.201905600

Nisar A., Wang X. Surfactant-encapsulated polyoxometalate building blocks: controlled assembly and their catalytic properties. Dalton Trans. 2012. 41: 9832. https://doi.org/10.1039/c2dt30470h

Kawafune I. Reduction of dodecamolybdophosphate anion with triphenylphosphine in a homogeneous system. Chem. Lett. 1986. 15(9): 1503. https://doi.org/10.1246/cl.1986.1503

Zui O., Takahashi H., Hori T., Hinoue T. Luminol chemiluminescence under interaction with heteropoly acids. Talanta. 2009. 78(3): 1185. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2009.01.048

Rose A.L., Waite T.D. Chemiluminescence of luminol in the presence of iron(II) and oxygen:  oxidation mechanism and implications for its analytical use. Anal. Chem. 2001. 73(24): 5909. https://doi.org/10.1021/ac015547q

Zui O.V., Zaitsev V.N., Alekseev S.A., Trachevsky V.V. Sorption of heteropoly acids on cellulose sorbents. Him. Fiz. Tehnol. Poverhni. 2012. 3(1): 66. [in Russian].

Zui O.V. Application of chemiluminescence for the determination of composition of ion associates of heteropoly acids with cationic surfactants. Methods and Objects of Chemical Analysis. 2011. 6(1): 51. [in Ukrainian].

Borgoyakov V.A., Borgoyakov S.A. Thermodynamic characteristics of acid dissociation of phosphomolybdovanadic heteropoly acid. J. Inorg. Chem. 1981. 26(8): 2100. [in Russian].

Kozhevnikov I.V., Matveev K.I. Heteropoly acids in catalysis. Russ. Chem. Rev. 1982. 51(11): 1875. [in Russian]. https://doi.org/10.1070/RC1982v051n11ABEH002941

Zui O.V. Heterogeneous chemiluminescent assay. Inorg. Mater. 2010. 46(14): 1518. https://doi.org/10.1134/S0020168510140086
DOI: https://doi.org/10.15407/hftp13.01.036

Copyright (©) 2022 Yu. I. Maznaya, O. V. Zuy

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.