Хімія, фізика та технологія поверхні, 2022, 13 (1), 94-104.

Модифікування поверхні полівініліденфлуоридних мембран поліетиленіміномDOI: https://doi.org/10.15407/hftp13.01.094

H. S. Bubela, V. V. Konovalova, I. S. Kolesnyk, A. F. Burban

Анотація


Завдяки своїй високій механічній міцності, хімічній стійкості та інертності полівініліденфлуоридні мембрани широко використовуються у процесах ультрафільтрації водних розчинів речовин різної хімічної природи. Однак висока гідрофобність полімера створює значні обмеження для практичного застосування таких мембран, тому актуальною є розробка методів модифікування поверхні ПВДФ мембран для покращення їхніх властивостей. Поліетиленімін (ПЕІ), як модифікувальна речовина, вже широко досліджений з метою гідрофілізації поверхні цілою низкою гідрофобних полімерів, проте процес модифікування призводить як до спадання об’ємного потоку, так і до зміни селективності мембран. Це пов’язано із тим, що у процесі модифікування широкопористих мембран ПЕІ прищеплюється не тільки до їхньої робочої поверхні, але також і до поверхні пор мембрани, зменшуючи їхній ефективний радіус. Зважаючи на це, дослідження присвячено розробленню методики модифікування поверхні ПВДФ мембран ПЕІ із попереднім заповненням їхніх пор для максимального збереження морфології початкових мембран та їхніх характеристик. Як заповнювач пор використовували нейоногенну поверхнево-активну речовину Тетронік® 701. Комерційні ультрафільтраційні ПВДФ мембрани (із відсікальною здатністю 150 кДа) спочатку активували карбонатним буфером, далі заповнювали пори Тетронік® 701, після чого здійснювали модифікування поверхні ПВДФ мембрани з використанням ПЕІ. Підтвердження процесу модифікування здійснювали методом ІЧ спектроскопії. Властивості поверхні мембрани досліджено методом сканувальної електронної мікроскопії. Зміну гідрофільності модифікованих мембран досліджували методом вимірювання кутів змочування поверхні мембран водою, гліцерином і дийодометаном. Транспортні властивості мембрани було експериментально вивчено у процесі ультрафільтрації водних розчинів білків (зокрема, лізоциму, ліпази, БСА), визначено коефіцієнти їхнього затримання та коефіцієнти водопроникності мембран. Встановлено, що використання Тетронік® 701 під час процесу модифікування мембрани дозволяє отримати мембрани з вищим коефіцієнтом водопроникності, порівняно із мембраною, модифікованою без попереднього заповнення пор, а гідрофілізація поверхні сприяє зменшенню ефекту концентраційної поляризації.


Ключові слова


полівініліденфлуоридна мембрана; поліетиленімін; ультрафільтрація; коефіцієнт водопроникності; концентраційна поляризація

Повний текст:

PDF

Посилання


Kolesnyk I., Kujawa J., Bubela H., Konovalova V., Burban A., Cyganiuk A., Kujawski W. Photocatalytic properties of PVDF membranes modified with g-C3N4 in the process of Rhodamines decomposition. Sep. Purif. Technol. 2020. 250: 117231. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2020.117231

Warsinger D.M., Chakrabortyc S., Towa E.W., Plumlee M.H., Bellona C., Loutatidou S., Karimi L., Mikelonis A.M., Achilli A., Ghassemi A., Padhye L.P., Snyder S.A., Curcio S., Vecitis C.D., Arafat H.A., Lienhard J.H. A review of polymeric membranes and processes for potable water reuse. Prog. Polym. Sci. 2018. 81: 209. https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2018.01.004

Bassyouni M., Abdel-Aziz M.H., Zoromba S., Abdel-Hamid S.M., Drioli E. A review of polymeric nanocomposite membranes for water purification. J. Ind. Eng. Chem. 2019. 73: 19. https://doi.org/10.1016/j.jiec.2019.01.045

Subasi Y., Cicek B. Recent advances in hydrophilic modification of PVDF ultrafiltration membranes - a review: part I. Membr. Techol. 2017. 2017(10): 7. https://doi.org/10.1016/S0958-2118(17)30191-X

Subasi Y., Cicek B. Recent advances in hydrophilic modification of PVDF ultrafiltration membranes - a review: part II. Membr. Techol. 2017. 2017(11): 5. https://doi.org/10.1016/S0958-2118(17)30233-1

Zou L., Vidalis I., Steele D., Michelmore A., Low S.P., Verberk J.Q. Surface hydrophilic modification of RO membranes by plasma polymerization for low organic fouling. J. Membr. Sci. 2011. 369(1-2): 420. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2010.12.023

Zhao G., Chen W.N. Design of poly(vinylidene fluoride)-g-p(hydroxyethyl methacrylate-co-N-isopropylacrylamide) membrane via surface modification for enhanced fouling resistance and release property. Appl. Surf. Sci. 2017. 398: 103. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2016.11.138

Remanan S., Das N.C. A unique microfiltration membranes derived from the poly(ethylene-co-methyl acrylate)/poly(vinylidene fluoride) (EMA/PVDF) biphasic blends and surface modification for antifouling application. Polym. Test. 2019. 79: 106031. https://doi.org/10.1016/j.polymertesting.2019.106031

Nayak K., Tripath B.P. Molecularly grafted PVDF membranes with in-air superamphiphilicity and underwater superoleophobicity for oil/water separation. Sep. Purif. Techol. 2021. 259: 118068. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2020.118068

Konovalova V., Kolesnyk I., Burban A., Kujawski W., Knozowska K., Kujawa J. Improvement of separation and transport performance of ultrafiltration membranes by magnetically active nanolayer. Colloids Surf., A. 2019. 569(20): 67. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2019.02.061

Kang G., Gao Y. Application and modification of poly(vinylidene fluoride) (PVDF) membranes - A review. J. Membr. Sci. 2014. 463: 145. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2014.03.055

Vitola G., Mazzei R., Fontananova E., Giorno L. PVDF membrane biofunctionalization be chemical grafting. J. Membr. Sci. 2015. 476: 483. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2014.12.004

Zin G., Wu J., Rezzadori K., Petrus J.C., Di Luccio M., Li Q. Modification of hydrophobic commercial PVDF microfiltration membranes into superhydrophilic membranes by the mussel-inspired method with dopamine and polyethyleneimine. Sep. Purif. Techol. 2019. 212: 641. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2018.10.014

Shi H., Xue L., Gao A., Fu Y., Zhou Q., Zhu L. Fouling-resistant and adhesion-resistant surface modification of dual layer PVDF hollow fiber membrane by dopamine and quaternary polyethyleneimine. J. Membr. Sci. 2016. 498: 39. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2015.09.065

Liu C., Wu L., Zhang C., Chen W., Luo S. Surface hydrophilic modification of PVDF membrane by trace amounts of tannin and polyethyleneimine. Appl. Surf. Sci. 2018. 457: 695. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2018.06.131

Zeng X., Lin J., Cai W., Lu Q., Fu S., Li J., Yan X., Wen X., Zhou C., Zhang M. Fabrication of superhydrophilic PVDF membranes by one-step modification with eco-friendly phytic acid and polyethyleneimine complex for oil-in-water emulsion separation. Chemosphere. 2021. 264(1): 128235. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2020.128395

Wang X., Wang Z., Wang Z., Cao Y., Meng J. Tethering of hyperbranched polyols using PEI as a building block to synthesize antifouling PVDF membranes. Appl. Surf. Chem. 2017. 419: 546. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.05.037

Konovalova V.V., Kolesnyk I.S., Ivanenko O.I., Burban A.F., Tsaryk S.M. Modification of polyvinylidene fluoride membranes with magnetite nanoparticles. Him. Fiz. Technol. Poverhni. 2018. 9(3): 203. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/hftp09.03.203

Cartera B.M., Sengupta A., Qian X., Ulbricht M., Wickramasinghe S. R. Controlling external versus internal pore modification of ultrafiltration membranes using surface-initiated AGET-ATPR. J. Membr. Sci. 2018. 554: 109. https://doi.org/10.1016/j.memsci.2018.02.066

Konovalova V., Nigmatullin R., Pobigay G. Development of antimicrobial membranes via the surface tethering of chitosan. J. Appl. Polym. Sci. 2009. 111(4): 1697. https://doi.org/10.1002/app.29135

Law K.Y., Zhao H. Determination of solid surface tension by contact angle. In: Surface Wetting. (Springer International Publishing, 2016). P. 135. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25214-8_7

Marson G.V., Lacour S., Hubinger M.D., Belleville M.-P. Serial fractionation of spent brewer's yeast protein hydrolysate by ultrafiltration: A peptide-rich product with low RNA content. J. Food Eng. 2022. 312: 110737. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2021.110737

Penaranda-Lopez A.L., Brito-de la Fuente E., Torrestiana-Sanchez B. Fractionation of hydrolysates from concentrated lecithin free egg yolk protein dispersions by ultrafiltration. Food Bioprod. Process. 2020. 123: 209. https://doi.org/10.1016/j.fbp.2020.07.001

Wei Q., Wu C., Zhang J., Cui Z., Jiang T. Fabrication of surface microstructure for the ultrafiltration membrane-based on "active-passive" synergistic antifouling and its antifouling mechanism of protein. React. Funct. Polym. 2021. 169: 105068. https://doi.org/10.1016/j.reactfunctpolym.2021.105068
DOI: https://doi.org/10.15407/hftp13.01.094

Copyright (©) 2022 H. S. Bubela, V. V. Konovalova, I. S. Kolesnyk, A. F. Burban

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.