Хімія, фізика та технологія поверхні, 2023, 14 (1), 67-75.

Рівноважні та термодинамічні дослідження адсорбції антоціанів на волокнистому катіоніті ФИБАН К-1DOI: https://doi.org/10.15407/hftp14.01.067

L. M. Soldatkina

Анотація


В останні десятиліття спостерігається підвищена зацікавленість дослідників щодо отримання антоціанів з доступної та недорогої рослинної сировини з метою їхнього застосування не тільки як природних харчових барвників, але й як фармацевтичних препаратів. Серед рослинних джерел антоціанів аронія та бузина відносяться до перспективної сировини завдяки великому вмісту антоціанів. У даній роботі досліджено адсорбційну рівновагу та термодинаміку антоціанів екстрактів аронії та бузини на волокнистому катіоніті ФИБАН К–1, який містить у своєму складі сильнокислотні SO3H–групи, що приєднані до ароматичних кілець. Екстракти антоціанів отримували мацерацією сировини в 0.1 М HCl за наступними умовами екстракції: співвідношення сировина-рідина = 1:2 при 293 K протягом 24 год. Загальний вміст антоціанів в екстрактах визначали рН-диференціальним методом. Адсорбційні досліди проводили в статичних умовах, струшуючи суміші антоціанових екстрактів ягід з ФИБАН К–1. Отримані  адсорбційні ізотерми віднесено до L-типу за класифікацією Джайлса. Адсорбційна здатність ФИБАН К–1 зростала при підвищенні температури від 293 до 313 K. Для опису експериментальних ізотерм адсорбції застосовано адсорбційні моделі Ленгмюра, Фрейндліха та Тьомкіна. Ці моделі добре узгоджувалися з експериментальними даними, але модель Ленгмюра була найбільш сприятливою для дослідження адсорбційної рівноваги антоціанів аронії та бузини на ФИБАН K–1. Розраховано термодинамічні параметри адсорбції антоціанів: DG°, DH° і DS°. Значення DG° були від’ємними, що свідчить про те, що адсорбція антоціанів аронії та бузини на ФИБАН K-1 була спонтанною та сприятливою в умовах експерименту. Зменшення значень ΔG° зі збільшенням температури показало, що адсорбція більш сприятлива при високій температурі. Значення ∆H° були позитивними при адсорбції антоціанів обох видів ягід, що свідчить про ендотермічний процес. Значення ∆S° були позитивними, тобто антоціани аронії та бузини у водній фазі є більш організованими системами, ніж на межі поділу адсорбент-рідина.


Ключові слова


антоціани; ФИБАН K–1; адсорбція; рівновага; ізотерми; термодинаміка

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Delgado-Vargas F., Paredes-Lopez O. Natural colorants for food and nutraceutical uses. (BocaRaton, London, New York, Washington, DC: CRC Press, 2003). https://doi.org/10.1201/9781420031713

Tan J., Han Y., Han B., Qi X., Cai X., Ge S., Xue H. Extraction and purification of anthocyanins: a review. J. Agric. Food Res. 2022. 8: 100306. https://doi.org/10.1016/j.jafr.2022.100306

Clifford M.N. Anthocyanins - nature, occurrence and dietary burden: review. J. Sci. Food Agric. 2000. 80: 1063. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0010(20000515)80:7<1063::AID-JSFA605>3.0.CO;2-Q

Bueno J.M., Sáez-Plaza P., Ramos-Escudero F., Jiménez A.M., Fett R., Asuero A.G. Analysis and Antioxidant Capacity of Anthocyanin Pigments. Part II: Chemical Structure, Color, and Intake of Anthocyanins. Critical Reviews in Analytical Chemistry. 2012. 42(2): 126. https://doi.org/10.1080/10408347.2011.632314

Jakobek L., Šeruga M., Medvidović-Kosanović M., Novak I. Anthocyanin contain and antioxidant activity of various red fruit juices. Deutsch Lebensmittel-Rundschau. 2007. 103(2): 58.

Jampani C., Naik A., Raghavarao K.S.M.S. Purification of anthocyanins from jamun (Syzygium cumini L.) employing adsorption. Sep. Purif. Technol. 2014. 125: 170. https://doi.org/10.1016/j.seppur.2014.01.047

Kraemer-Schafhalter A., Fuchs H., Pfannhauser W. Solid-phase extraction (SPE)-a comparation of 16 materials for the purification of anthocyanins from Aronia melanocarpa var Nero. J. Sci. Food Agric. 1998. 78(3): 435. https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0010(199811)78:3<435::AID-JSFA139>3.0.CO;2-Q

Yang Y., Yuan X, Xu Y., Yu Z. Purification of anthocyanins from extracts of red raspberry using macroporous resin. Int. J. Food Prop. 2015. 18(5): 1046. https://doi.org/10.1080/10942912.2013.862632

Chen Y., Zhang W., Zhao T., Li F., Zhang M., Li J., Zou Y., Wang W., Cobbina S.J., Wu X., Yang L. Adsorption properties of macroporous adsorbent resins for separation of anthocyanins from mulberry. Food Chem. 2016. 194: 712. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.08.084

Buran T.J., Sandhu A.K., Li Z., Rock C.R., Yang W.W., Gu L. Adsorption/desorption characteristics and separation of anthocyanins and polyphenols from blueberries using macroporous adsorbent resins. J. Food Eng. 2014. 128: 167. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2013.12.029

Sandhu K.A., Gu L. Adsorption/desorption characteristics and separation of anthocyanins from muscadine (Vitis rotundifolia) juice pomace by use of macroporous adsorbent resins. J. Agric. Food Chem. 2013. 61: 1441. https://doi.org/10.1021/jf3036148

Liu X., Xu Z., Gao Y., Yang B., Zhao J., Wang L. Adsorption characteristics of anthocyanins from purple-fleshed potato (Solanum tuberosum Jasim) extract on macroporous resins. Int. J. Food Eng. 2007. 3(5): 1. https://doi.org/10.2202/1556-3758.1230

Lopes T.J., Quadri M.G.N., Quadri M.B. Recovery of anthocyanins from red cabbage using sandy porous medium enriched with clay. Appl. Clay Sci. 2007. 37(1-2): 97. https://doi.org/10.1016/j.clay.2006.11.003

Soldatkina L., Novotna V. Removal of anthocyanins from aqueous berry extracts by adsorption on bentonite: Factorial design analysis. Adsorpt. Sci. Technol. 2017. 35(9-10): 866. https://doi.org/10.1177/0263617417722252

Yang Q., Conghui Wang C., Zhao Z., Wei W., Ma J., Qin G. Structural and thermodynamic factors in the adsorption process of anthocyanins from eggplant peel onto a carbon adsorbent. Chem. Pap. 2021. 75: 5687. https://doi.org/10.1007/s11696-021-01748-y

Lima G.P., Costa A.E., Rosso S.R., Lopes T.J., Quadri M.G.N., Quadri M.B. Scale-up and mass transfer of the adsorption/desorption process of anthocyanins in amorphous silica. J. Food Eng. 2022. 317: 110883. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2021.110883

Stafussa A.P., Maciel G.M., Anthero A.G.S., Silva M.V., Zielinski A.A.F., Haminiuk C.W.I. Biosorption of anthocyanins from grape pomace extracts by waste yeast: kinetic and isotherm studies. J. Food Eng. 2016. 169: 53. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2015.08.016

Carvalho V.V.L., Gonçalves J.O., Silva A., Cadaval Jr.T.R., Pinto L.A.A., Lopes T.J. Separation of anthocyanins extracted from red cabbage by adsorption onto chitosan films. Int. J. Biol. Macromol. 2019. 131: 905. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2019.03.145

Pinheiro C.P., Moreira L.M.K., Alves S.S., Cadaval T.R.S., Pinto L.A.A. Anthocyanins concentration by adsorption onto chitosan and alginate beads: isotherms, kinetics and thermodynamics parameters. Int. J. Biol. Macromol. 2021. 166: 934. https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2020.10.250

Patent UA 120728. Soldatkina L.M., Novotna V.O., Palikarpau A.P. Method of concentration and purification of anthocyanins. 2020.

Soldatkina L.M., Tiutiunnyk T.V., Menchuk V.V., Polikarpov A.P., Novotna V.O. Kinetic regularities of adsorption of anthocyanins from extracts of chockeberry and elderberry on cationic exchanger FIBAN K-1. Odesa National University Herald. Chemistry. 2019. 24(1): 38. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.18524/2304-0947.2019.1(69).158418

Lee J., Durst R.W., Wrolstad R.E. Determination of total monomeric anthocyanin pigment content of fruit juices, beverages, natural colorants, and wines by the pH- differential method: Collaborative study. J. AOAC Int. 2005. 88(5): 1269. https://doi.org/10.1093/jaoac/88.5.1269

Yang L., Rong-Rong C., Ji-Li F., Ke Y. Total anthocyanins and cyanidin-3-O-glucoside contents and antioxidant activities of purified extracts from eight different pigmented plants. Pharmacogn. Mag. 2019. 14(60): 124. https://doi.org/10.4103/pm.pm_162_18

Soldatov V.S., Shunkevich A.A., Sergeev G.I. Synthesis, structure and properties of new fibrous ion exchangers. React. Polym. 1988. 7(2-3): 159. https://doi.org/10.1016/0167-6989(88)90136-5

Zhou X., Zhou X. The unit problem in the thermodynamic calculation of adsorption using the Langmuir equation. Chem. Eng. Commun. 2014. 201(11): 1459. https://doi.org/10.1080/00986445.2013.818541

Srivatsav P., Bhargav B., Shanmugasundaram V., Arun J., Gopinath K., Bhatnagar A. Biochar as an eco-friendly and economical adsorbent for the removal of colorants (dyes) from aqueous environment: a review. Water. 2020. 12(12): 356. https://doi.org/10.3390/w12123561

Parfitt G.D., Rochester C.H. Adsorption from solution at the solid/liquid interface. (London, New York: Academic Press, 1983).

Jiang Z., Hu D. Molecular mechanism of anionic dyes adsorption on cationized rice husk cellulose from agricultural wastes. J. Mol. Liq. 2018. 276: 105. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2018.11.153
DOI: https://doi.org/10.15407/hftp14.01.067

Copyright (©) 2023 L. M. Soldatkina

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.