Хімія, фізика та технологія поверхні, 2011, 2 (1), 20-22.

Розрахунок кутової залежності випромінювання, що розсіяне поверхнею фотопружного середовищаO. Yu. Semchuk, V. E. Klymenko

Анотація


В рамках теорії некогерентного розсіяння, обумовленого взаємодією електромагнітної хвилі з флуктуаціями поверхневих хвиль Релея, розрахована кутова залежність випромінювання, розсіяного поверхнею фотопружного середовища. Аналіз інтегрального коефіцієнта розсіяння свідчить, що неоднорідність діелектричної проникності дає суттєвий внесок в його величину при кутах розсіяння до 35°. З подальшим  збільшенням кута розсіяння визначальним стає фотопружний механізм розсіяння.

Повний текст:

PDF

Посилання


Cherif S.M., Dugautier C., Hen­nequin J.-F., Moch P. Brillouin light scattering by magnetic surface waves in dot-structured permalloy layers // J. Magn. Magn. Mater. – 1997. – V. 175, N 3. – P. 228–236.

Comins J.D., Every A.G., Stoddart P.R. et al. Surface Brillouin scattering of opaque solids and thin supported films // Ultrasonics. – 2000. – V. 38, N 1-8. – P. 450–458.

Mishra S., Bray R. Surface-ripple mechanism for Brillouin scattering of reflected light from bulk acoustic waves // Phys. Rev. Lett. – 1977. – V. 39, N 4. – P. 222–225.

Rowell N.L., Stegermann G.I. Theory of Brillouin scattering from opaque media // Phys. Rev. B. – 1978. – V. 18, N 6. – P. 2598–2615.

London R., Sandercock J.R. Analysis of the light-scattering cross section for surface ripples on solids // J. Phys. C. – 1980. – V. 13, N 13. – P. 2609–2621.

Velasko V.R., Garsia-Moliner F. Brillouin scattering from surface waves // Solid State Commun. – 1980. – V. 33, N 1. – P. 1–5.

Semchuk A.Yu., Grechko L.G., Motrich V.V., Ogenko V.M. Non-coherent light reflection from photoelastic media // Phys. Status Solidi B. – 1992. – V. 173, N 2. – P. 725–731.

Гречко Л.Г., Семчук О.Ю., Білокриницька Л.М., Стеценко О.М. Взаємодія електромагнітної хвилі з флуктуаціями поверхневих хвиль Релея в фотопружньому середовищі // Вісник Київського університету. Серія: фізико-математичні науки. – 2009. – № 3. – С. 303–310.

Нарасимхамурти Т. Фотоупругие и электрооптические свойства кристаллов. – Москва: Мир, 1984. – 624 с.
Copyright (©) 2011 O. Yu. Semchuk, V. E. Klymenko

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0