Хімія, фізика та технологія поверхні, 2014, 5 (2), 197-203.

Алкілування толуолу метанолом до стиролу на модифікованому лужними металами цеоліті ХYu. G. Voloshyna, V. V. Ivanenko, L. K. Patrylak, O. P. Pertko, K. I. Patrylak, A. V. Yakovenko

Анотація


Встановлено, що серед лужних йонообмінних форм цеоліту Х найселективнішими в алкілуванні толуолу метанолом до стиролу є натрійова і калійова форми. Подальшого підвищення селективності досягнуто імпрегнуванням зразків KX, RbX і CsX нітратом цезію. Закономірності зміни селективності пояснено зміною співвідношення оснóвних і кислотних характеристик каталізатора. Зроблено висновок, що у вивченій реакції оснóвна функція каталізатора визначається додатково внесеними імпрегнуванням сполуками цезію, тоді як природа йонообмінних катіонів впливає перш за все на кислотну складову активності.

Ключові слова


цеоліт Х; оснóвні центри; кислотні центри; толуол; метанол; алкілування; стирол

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Сидоренко Ю.Н., Галич П.Н., Гутыря В.С. и др. Конденсация толуола и метанола на синтетическом цеолите, содержащем ионообменные катионы щелочного металла // Докл. АН СССР. – 1967. – Т. 173, № 1. – С. 133–135.

2. Патриляк К.И., Сидоренко Ю.Н., Бортышевский В.А. Алкилирование на цеолитах. – Киев: Наукова думка, 1991. – 176 с.

3. Itoh H., Miyamoto A., Murakami Yu. Mechanism of the side-chain alkylation of toluene with methanol // J. Catal. – 1980. – V. 64, N 1/2. – P. 284–294.

4. Manivannan R., Pandurangan A. Formation of ethyl benzene and styrene by side chain methylation of toluene over calcined LDHs // Applied Clay Science. – 2009. – V. 44. – P. 137–143.

5. Брек Д. Цеолитовые молекулярные сита. Пер. с англ. – Москва: Мир, 1976. – 786 с.

6. Breen J.P., Burch R., Kulkarni M. et al. Improved selectivity in the toluene alkylation reaction through understanding and optimising the process variables // Appl. Catalysis. A. – 2007. – V. 316. – P. 53–60.

7. Долгих Л.Ю., Столярчук И.Л., Стрижак П.Е. и др. Влияние ионообменного и импрегнационного модифицирования цеолита Х на каталитические свойства в алкилировании толуола метанолом // Теорет. эксперим. химия – 2006. – Т. 42, № 1. – С. 33–38.

8. Borgna A., Magni S.I., Sepulveda J. et al. Side-chain alkylation of toluene with methanol on Cs-exchanged NaY zeolites: effect of Cs loading // Catal. Lett. – 2005. – V. 102, N 1–2. – P. 15–21.

9. Serra J.M., Corma A., Farrusseng D. et al. Styrene from toluene by combinatorial catalysis // Catalysis Today. – 2003. – V. 81, N 3. – P. 425–436.

10. Столярчук И.Л., Долгих Л.Ю., Стрижак П.Е. и др. Алкилирование толуола метанолом в боковую цепь на Cs-содержащих цеолитных и углеродных катализаторах // Катализ в химической и нефтехимической промышленности. – 2007. – № 5. – С. 3–11.
Copyright (©) 2014 Yu. G. Voloshyna, V. V. Ivanenko, L. K. Patrylak, O. P. Pertko, K. I. Patrylak, A. V. Yakovenko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.