Хімія, фізика та технологія поверхні

Науковий журнал

ХІМІЯ, ФІЗИКА ТА ТЕХНОЛОГІЯ ПОВЕРХНІ

ISSN 2518-1238 (Online), ISSN 2079-1704 (Print)

DOI 10.15407/hftp

 

Скорочена назва: Him. Fiz. Tehnol. Poverhni.

 

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15571-4043 ПР від 18.08.2009 р.

 

Засновники журналу:

Національна академія наук України

Інститут хімії поверхні ім. О.О.Чуйка НАН України

 

Видавець: Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

Періодичність видання: щоквартально

 

Мова видання: українська, російська, англійська

 

Проблематика: У журналі публікуються оригінальні наукові й оглядові статті за результатами досліджень актуальних питань хімії, фізики та технології поверхні. Тематика видання охоплює теоретичне та експериментальне вивчення фізичних, фізико-хімічних та біомедичних аспектів поверхневих явищ, адсорбційних та хімічних процесів на поверхні дисперсних твердих тіл, формування молекулярних і супрамолекулярних структур на межі поділу фаз, а також нанорозмірних та наноструктурованих матеріалів і покриттів.


Редакційна політика: Редакційна колегія журналу «Хімія, фізика та технологія поверхні» керується у своїй роботі міжнародними етичними правиламинаукових публікацій і дотримується політики відкритого доступу. Всі статті, що надходять до редакції, обов'язково проходять процедуру рецензування. Журнал надає користувачам гарантії відповідно до зазначених зобов'язань.


Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт за напрямами "Хімія" і "Фізико-математичні науки".

Журнал індексується в Google ScholarJournalSeek, Index Copernicus, в реферативних базах Chemical Abstracts, EBSCO (Academic Search), eLIBRARY.RU (РИНЦ), в Українському реферативному журналі "Джерело" та в електронній реферативній базі "Україніка наукова".