Редколегія

Редакційна колегія

 

 

Картель М.Т.  головний редактор – доктор хімічних наук, професор, академік НАН України;
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

Тьортих В.А. – заступник головного редактора – доктор хімічних наук, професор;
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України 

 

Гребенюк А.Г.  відповідальний секретар – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник;
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

 

 

Бєлякова Л.О. – доктор хімічних наук, професор;
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Білоус А.Г. – доктор хімічних наук, професор, академік НАН України;
Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

Брей В.В. – доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;
Інститут сорбції та проблем ендоекологiї НАН України

Gogotsi Yu. - Ph.D., D.Sc., Dr.h.c., Prof.;
Director, A.J. Drexel Nanomaterials Institute
Drexel University (USA);

Горбик П.П. – доктор фізико-математичних наук, професор;
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Гунько В.М. – доктор хімічних наук, професор;
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Mietek Jaroniec - Professor of Chemistry;
Kent State University (USA)

Derylo-Marczewska Anna  - dr hab., prof; Faculty of Chemistry, Maria Curie-Skłodowska University (Poland).

Зажигалов В.О. – доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;
Інститут сорбції та проблем ендоекологiї НАН України

Зайцев В.М. – доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; National University of "Kyiv-Mohyla Academy"

Карачевцева Л.А. – доктор технічних наук, старший науковий співробітник;
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Кириллов С.О. – доктор хімічних наук, старший науковий співробітник;
Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН України;
Інститут сорбції та проблем ендоекологiї НАН України

Кучмій С.Я. – доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України

Krisztina László -  Head of the Research Group of Surface Chemistry, Prof.;
BudapestUniversity of Technology and Economics (Hungary)

Kurbanov Mirtemir - Deputy Director for Science Institute of Ion Plasma and Laser Technologies of the Academy of Sciences of Uzbekistan; Doctor of Science, Prof.;
Institute of Ion-Plasma and Laser Technologies of the Academy of Sciences of Uzbekistan named after U.A. Arifov (IIP&LT) (Uzbekistan)

Лебовка М.І. – доктор фізико-математичних наук, професор;
Інститут бiоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України

Лобанов В.В. – доктор хімічних наук, професор;
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Lodewyckx Peter - Military Professor;
Royal Military Academy (Belgium)

Loureiro J.M. - Prof.;
University of Porto (Porto, Portugal)

Лупашку Т. – доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент АН Молдови;
Інститут хімії АН Молдови

Mansurov Z.A. - doctor of science, professor; General director of the Institute of Combustion problems (Kazakhstan).

Ніколаєв В.Г. – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України;
Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

Розенбаум В.М. – доктор фізико-математичних наук, професор;
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Савельєв Ю.В. – доктор хімічних наук, професор;
Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України

Tascon Juan M.D. - researcher professor; Instituto Nacional del Carbón, INCAR-CSIC (Spain)

Тарасенко Ю.О. – доктор хімічних наук, професор;
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Туров В.В. – доктор хімічних наук, професор, чл.-кор НАН України;
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

Януш В. – доктор наук, професор;
Університет імені Марії Кюрі-Склодовської (Польща)

Weiyou Yang - PhD, professor; Ningbo University of Technology (China)