Редколегія

Редакційна колегія

 

 

Картель М.Т.  головний редактор – доктор хімічних наук, професор, академік НАН України;

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

Тьортих В.А. – заступник головного редактора – доктор хімічних наук, професор;

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України 

 

Гребенюк А.Г.  відповідальний секретар – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник;

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України

 

 

Sándor Bárány - doctor of chemical science, professor; University of Miskols (Hungry)


Бєлякова Л.О. – доктор хімічних наук, професор;

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України


Білоус А.Г. – доктор хімічних наук, професор, академік НАН України;

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України

 

Брей В.В. – доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

Інститут сорбції та проблем ендоекологiї НАН України

 

Горбик П.П. – доктор фізико-математичних наук, професор;

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України


Горєлов Б.М. – доктор фізико-математичних наук;

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України


Гунько В.М. – доктор хімічних наук, професор;

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України


Derylo-Marczewska Anna  - dr hab., prof; Faculty of Chemistry, Maria Curie-Skłodowska University (Poland).


Зажигалов В.О. – доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

Інститут сорбції та проблем ендоекологiї НАН України


Зайцев В.М. – доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Карачевцева Л.А. – доктор технічних наук, старший науковий співробітник;

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України


Кириллов С.О. – доктор хімічних наук, старший науковий співробітник;

Міжвідомче відділення електрохімічної енергетики НАН України;

Інститут сорбції та проблем ендоекологiї НАН України

 

Корнілович Б.Ю. – доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;

Інститут сорбції та проблем ендоекологiї НАН України


Кучмій С.Я. – доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України


Лебовка М.І. – доктор фізико-математичних наук, професор;

Інститут бiоколоїдної хімії ім. Ф.Д. Овчаренка НАН України


Лобанов В.В. – доктор хімічних наук, професор;

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України


Лупашку Т. – доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент АН Молдови;

Інститут хімії АН Молдови


Mansurov Z.A. - doctor of science, professor; General director of the Institute of Combustion problems (Kazakhstan).


Марченко О.А. – доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

Інститут фізики НАН України


Михаловський С. – доктор наук, член Королівського хімічного товариства;

Університет Брайтона(Велика Британія); Університет Назарбаєва (Казахстан)


Мчедлов-Петросян М.О. – доктор хімічних наук, професор;

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна


Ніколаєв В.Г. – доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України

 

Покровський В.О. – доктор фізико-математичних наук, професор;

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України


Розенбаум В.М. – доктор фізико-математичних наук, професор;

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України


Савельєв Ю.В. – доктор хімічних наук, професор;

Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України


Tascon Juan M.D. - researcher professor; Instituto Nacional del Carbón, INCAR-CSIC (Spain)


Тарасевич Ю.І. – доктор хімічних наук, професор, член-кореспондент НАН України;

Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України


Тарасенко Ю.О. – доктор хімічних наук, професор;

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України


Туров В.В. – доктор хімічних наук, професор;

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України


Фомкін А.О. – доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник;

Інститут фізичної хімії та електрохімії ім. О.Н. Фрумкіна РАН (Росія)

 

Януш В. – доктор наук, професор;

Університет імені Марії Кюрі-Склодовської (Польща)