Пошук


 
Номер Назва
 
Том 11, № 1 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Характеризація нано/мезо/макропористих матеріалів у залежності від експериментальних умов та особливостей методів, що використовуються Анотація  PDF (English)
V. M. Gun'ko
 
Том 14, № 1 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Морфологія частинок та текстурні характеристики нанокремнезему, гідро-ущільненого при різних ступенях гідратації Анотація  PDF (English)
V. M. Gun’ko, V. V. Turov
 
Том 12, № 4 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез та характеристика нанокомпозитів на основі полілактиду і наночастинок срібла, отриманих шляхом термохімічного відновлення іонів Ag+ природним чи синтетичним полімерами Анотація  PDF (English)
V. L. Demchenko, M. V. Iurzhenko, S. M. Kobylinskyi, L. A. Goncharenko
 
Том 11, № 3 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Морфологія частинок наноструктурованих матеріалів Анотація  PDF (English)
V. M. Gun'ko, O. I. Oranska, V. V. Paientko, I. Ya. Sulym
 
Том 11, № 2 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Нанокомпозити на основі багатокомпонентної полімерної матриці та нанонаповнювача денсилу: релаксаційні властивості та морфологія Анотація  PDF
L. V. Karabanova, O. M. Bondaruk, E. F. Voronin
 
Том 15, № 2 (2024): Хімія, фізика та технологія поверхні Природа активних центрів поверхні сапонітів ташківського родовища України Анотація  PDF
V. A. Bohatyrenko, V. A. Nesterovskyi, D. S. Kamenskyh, V. O. Yevdokymenko, T. V. Tkachenko, O. V. Andreieva
 
Том 13, № 2 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Текстурні характеристики та організація композитів із пірогенного кремнезему та високомолекулярних сполук Анотація  PDF (English)
V. M. Gun'ko
 
Том 12, № 4 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Морфологія, фазовий і хімічний склад наноструктур, утворених в системах, які містять лантан, церій і срібло Анотація  PDF (English)
O, M. Lavrynenko, O. Yu. Pavlenko, M. N. Zahornyi, S. F. Korichev
 
Том 9, № 2 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез і магнітні характеристики наночастинок залізо-ітрієвого гранату Анотація  PDF
P. P. Gorbyk, I. V. Dubrovin, M. V. Abramov
 
Том 8, № 2 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез, структура і магнітні характеристики однодоменних наночастинок твердих розчинів (Fe1-xNix)Fe2O4 Анотація  PDF
P. P. Gorbyk, I. V. Dubrovin, M. V. Abramov
 
Том 15, № 1 (2024): Хімія, фізика та технологія поверхні Вилучення іонів цезію та стронцію з водних розчинів з використанням геополімерних матеріалів на основі метакаоліну Анотація  PDF (English)
D. V. Tarnovsky, O. S. Fedoryshyn, O. A. Vyshnevskyi, I. V. Romanova
 
Том 14, № 1 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Порувата структура та адсорбційні властивості силікатів магнію, синтезованих трьома методами Анотація  PDF (English)
M. V. Kravchenko, L. S. Kuznetsova, A. V. Terebilenko, M. M. Tsyba, I. V. Romanova
 
Том 8, № 1 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Аналіз поверхні електролітичних Fe-Co-Mo покриттів методом атомно-силової мікроскопії Анотація  PDF (English)
I. Yu. Yermolenko, M. V. Ved', N. D. Sakhnenko, S. I. Zubanova, O. N. Tychyna
 
Том 8, № 1 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез каталітичних кобальтовмісних покриттів на поверхні сплаву АL25 плазмово-електролітичним оксидуванням Анотація  PDF (English)
M. V. Ved', A. V. Karakurkchi, N. D. Sakhnenko, A. S. Gorohivskiy
 
Том 7, № 4 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез, морфологія та термічні властивості POSS-вмісних поліуретанових нанокомпозитів Анотація  PDF (English)
L. V. Karabanova, L. A. Honcharova, V. I. Sapsay, D. O. Klymchuk
 
Том 7, № 1 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Структура та морфологія плівок поліпіролу, хімічно осаджених на поліетилентерефталатні підкладки Анотація  PDF
M. M. Yatsyshyn, Yu. A. Hnizdiukh
 
1 - 16 з 16 результатів

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо