Том 11, № 3 (2020)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp11.03

Зміст

Статті

N. V. Sigareva, B. M. Gorelov, O. V. Mistchanchuk, D. L. Starokadomsky
PDF (English)
291-303
K. O. Stepanyuk, A. A. Kravchenko, I. I. Gerashchenko, A. G. Grebenyuk, M. V. Borysenko
PDF
304-318
T. F. Lobunets, O. V. Chudinovych, O. V. Shyrokov, A. V. Ragulya
PDF
319-329
Ya. O. Shablovsky
PDF (Русский)
330-346
Z. R. Ulberg, V. A. Prokopenko, E. A. Tsyganovich, R. V. Horda
PDF
347-367
V. M. Gun'ko, O. I. Oranska, V. V. Paientko, I. Ya. Sulym
PDF (English)
368-377
A. Yu. Kapran, V. I. Chedryk, L. M. Alekseenko, P. S. Yaremov
PDF
378-387
T. Ye. Korochkova, N. G. Shkoda, V. M. Rozenbaum, E. V. Shakel, I. V. Shapochkina, M. I. Ikim, A. S. Bugayov
PDF (Русский)
388-394
A. D. Terets, T. Ye. Korochkova, V. M. Rozenbaum, V. A. Mashira, I. V. Shapochkina, A. N. Furs, M. I. Ikim, V. F. Gromov
PDF (Русский)
395-404
A. F. Dyadenchuk, V. V. Kidalov
PDF
405-410
M. V. Kravchenko, A. V. Redkina, N. D. Konovalova
PDF (English)
411-419
L. M. Ushakova, E. M. Demianenko, M. I. Terets, V. V. Lobanov, N. T. Kartel
PDF (English)
420-428
N. Y. Akhanova, D. V. Schur, N. A. Gavrylyuk, M. T. Gabdullin, N. S. Anikina, An. D. Zolotarenko, O. Ya. Krivushchenko, Ol. D. Zolotarenko, B. M. Gorelov, E. Erlanuli, D. G. Batrishev
PDF
429-441