Пошук


 
Номер Назва
 
Том 10, № 1 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Каталітичні властивості In2O3-Al2O3 композицій в окиснювальному дегідруванні пропану в пропілен за участю СО2 Анотація  PDF
M. R. Kantserova, S. M. Orlyk, P. S. Yaremov
 
Том 10, № 2 (2019): Хімія, фізика та технологія поверхні Формування пористої структури сорбентів на основі метал-органiчних каркасних сполук Анотація  PDF (Русский)
Ya. O. Shablovsky
 
Том 8, № 4 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Низькотемпературне формування силікату неодиму зі структурою апатиту в кремнеземній матриці Анотація  PDF (English)
O. I. Oranska, Yu. I. Gornikov, A. V. Brichka, S. M. Makhno
 
Том 8, № 2 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив гідроксиду калію на структуру і розвиток поверхні бурого вугілля при лужній активації Анотація  PDF (Русский)
V. O. Kucherenko, Yu. V. Tamarkina, G. F. Rayenko
 
Том 8, № 2 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Фізико-хімічні та фотокалітичні дослідження композиції ZnO-SnO2 еквімолярного складу, модифікованої шляхом гідротермальної та термічної обробки Анотація  PDF
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, L. O. Davydenko, O. I. Zakutevsky
 
Том 11, № 2 (2020): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив вилуговування кальційфосфатосилікатних склокристалічних матеріалів на здатність до зв’язування з альбуміном in vitro та біосумісність in vivo Анотація  PDF
O. V. Savvova, V. M. Shimon, O. V. Babich, O. I. Fesenko, A. A. Sheregiy
 
Том 7, № 4 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез плівок Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3 зі структурою NASICON методом «tаpecasting» Анотація  PDF (English)
B. O. Linova, S. D. Kobylianska, A. G. Bilous, A. V. Ragulya, I. O. Dulina
 
Том 9, № 4 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Вивчення фізико-хімічних та сорбційних властивостей SnO2, отриманих шляхом механохімічної та мікрохвильової обробок Анотація  PDF (English)
M. M. Samsonenko, O. I. Zakutevskyy, S. V. Khalameida, J. Skubiszewska-Zięba, M. F. Kovtun
 
Том 9, № 2 (2018): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез і магнітні характеристики наночастинок залізо-ітрієвого гранату Анотація  PDF
P. P. Gorbyk, I. V. Dubrovin, M. V. Abramov
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Морфологічні та електронні характеристики нанорозмірного оксиду алюмінію, індивідуального та у високотемпературних (пірогенних) і низькотемпературних (механічних) сумішах з нанорозмірним кремнеземом Анотація  PDF (English)
Ya. V. Zaulychnyy, V. Ya. Ilkiv, V. I. Zarko, M. V. Karpetz, M. V. Pereginiak, S. S. Petrovska, V. M. Gun'ko
 
Том 8, № 3 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Вплив механохімічного модифікування на властивості порошків оксиду і оксигідроксиду олова(iv) Анотація  PDF
S. V. Khalameida, M. M. Samsonenko, J. Skubiszewska-Zięba, O. I. Zakutevskyy, L. S. Kuznetsova
 
Том 8, № 2 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез, структура і магнітні характеристики однодоменних наночастинок твердих розчинів (Fe1-xNix)Fe2O4 Анотація  PDF
P. P. Gorbyk, I. V. Dubrovin, M. V. Abramov
 
Том 8, № 2 (2017): Хімія, фізика та технологія поверхні Модифікування та каталітичні властивості пентаоксиду ніобію Анотація  PDF
V. V. Sydorchuk, S. V. Khalameida, J. Skubiszewska-Zięba, L. O. Davydenko, V. O. Zazhigalov
 
Том 14, № 2 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Атоми впровадження у кристалічній гексагональній структурі Анотація  PDF (English)
Z. A. Matysina, An. D. Zolotarenko, Ol. D. Zolotarenko, T. V. Myronenko, D. V. Schur, E. P. Rudakova, M. V. Chymbai, A. D. Zolotarenko, I. V. Zagorulko, O. O. Havryliuk
 
Том 7, № 2 (2016): Хімія, фізика та технологія поверхні Будова і властивості гексагональних вуглецевих нанокластерів C95N графеноподібної структури Анотація  PDF (Русский)
O. S. Karpenko, V. V. Lobanov, M. T. Kartel
 
Том 6, № 3 (2015): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез і сорбційні властивості монтморилоніту, інтеркальованого полігідроксокомплексами алюмініюі тітану Анотація  PDF
I. V. Pylypenko, I. A. Kovalchuk, B. Yu. Kornilovych
 
Том 5, № 4 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Термічний аналіз, фазові та морфологічні перетворення в композитах алюмосилікатні нанотрубки/ацетати Ni, Cu, Zn Анотація  PDF (English)
O. I. Oranska, Yu. I. Gornikov, A. V. Brichka, S. Ya. Brichka
 
Том 5, № 2 (2014): Хімія, фізика та технологія поверхні Електронна структура допованого металами анатазу, що розрахована з періодичними граничними умовами і в кластерному наближенні Анотація  PDF (Русский)
V. M. Gun'ko
 
Том 13, № 4 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Дослідження структури фосфорвмісних цеолітних аніонних нанопористих матеріалів Анотація  PDF (English)
G. P. Tsintskaladze, T. M. Sharashenidze, L. G. Eprikashvili, M. G. Zautashvili, T. N. Kordzakhia, M. A. Dzagania
 
Том 13, № 2 (2022): Хімія, фізика та технологія поверхні Зміна структури та стану поверхні оксиду графену за його відновлення та модифікування Анотація  PDF (English)
M. T. Kartel, K. V. Voitko, Y. Grebelna, S. V. Zhuravskyi, K. Ivanenko, T. V. Kulyk, S. M. Makhno, Yu. I. Sementsov
 
Том 12, № 4 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Синтез та характеристика нанокомпозитів на основі полілактиду і наночастинок срібла, отриманих шляхом термохімічного відновлення іонів Ag+ природним чи синтетичним полімерами Анотація  PDF (English)
V. L. Demchenko, M. V. Iurzhenko, S. M. Kobylinskyi, L. A. Goncharenko
 
Том 12, № 4 (2021): Хімія, фізика та технологія поверхні Квантовохімічне моделювання структури та властивостей нанокластерів SnO2 Анотація  PDF (English)
O. V. Filonenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov
 
Том 15, № 1 (2024): Хімія, фізика та технологія поверхні Структура та стабільність MnOx-Na2WO4/SiO2 каталізатора окиснювальної конденсації метану Анотація  PDF (English)
Sevinj Osmanova, Gunel Azimova, Sima Zulfugarova, Etibar Ismailov, Dilgam Taghiyev, Joris Thybaut
 
Том 14, № 3 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні Нові магнієві інтерметаліди – перспективні, надійні, реверсивні накопичувачі водню Анотація  PDF
Z. A. Matysina, An. D. Zolotarenko, Ol. D. Zolotarenko, N. A. Shvachko, N. Y. Akhanova, M. Ualkhanova, D. V. Schur, M. T. Gabdullin, Yu. I. Zhirko, E. P. Rudakova, Yu. O. Tarasenko, A. D. Zolotarenko, M. V. Chymbai, O. O. Havryliuk
 
Том 14, № 3 (2023): Хімія, фізика та технологія поверхні 2D–наноструктуровані вуглецеві матеріали: ефекти окиснення та розупорядкування пакетів Анотація  PDF (English)
V. M. Gun’ko, Yu. I. Sementsov, L. S. Andriyko, Yu. M. Nychyporuk, O. I. Oranska, O. K. Matkovsky, Yu. V. Grebel'na, B. Charmas, J. Skubiszewska–Zięba, M. T. Kartel
 
1 - 25 з 26 результатів 1 2 > >> 

Пошукові нотатки:

  • Пошукові терміни незалежні від регістру
  • Слова загального вжитку ігноруються
  • За замовчуванням повертаються лише ті статті, які містять всі терміни запиту (тобто застосовується оператор AND)
  • Для того, щоб знайти статті, які містять один з термінів, комбінуйте чисельні слова з оператором OR; наприклад, освіта OR наука
  • Для створення складних пошукових запитів використовуйте дужки; наприклад, архів ((журнал OR конференція) NOT дисертація)
  • Для того, щоб шукати цільні пошукові фрази використовуйте лапки; наприклад, "видання відкритого доступу"
  • Виключайте слова, ставлячи перед ними символ - або оператор NOT; наприклад, вибори -президент або вибори NOT президент
  • Використовуйте у термінах символ * як метасимвол, що позначає будь-яку послідовність символів; наприклад, за запитом соці* будуть знайдені документи, що містять слова "соціальний", "соціалістичний", "соціологічний" тощо