Copyright (©) 2014 Ya. V. Zaulychnyy, V. Ya. Ilkiv, V. I. Zarko, M. V. Karpetz, M. V. Pereginiak, S. S. Petrovska, V. M. Gun'ko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.