Том 6, № 3 (2015)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp06.03

Зміст

Статті

S. N. Orlyk, S. O. Soloviev, A. Yu. Kapran, M. R. Kantserova, P. I. Kyriienko, E. V. Gubareni
PDF (Русский)
273-304
G. V. Baryshnikov, N. N. Karaush, V. A. Minaeva, B. F. Minaev
PDF (Русский)
305-317
V. V. Soloviev, S. S. Kovalenko
PDF
318-325
Ie. V. Pylypchuk, Yu. O. Zubchuk, A. L. Petranovskaya, S. P. Turanska, P. P. Gorbyk
PDF
326-335
I. V. Pylypenko, I. A. Kovalchuk, B. Yu. Kornilovych
PDF
336-342
A. L. Petranovska, N. V. Abramov, S. P. Turanska, P. P. Gorbyk, A. P. Kusyak
PDF
343-353
N. M. Rezanova, M. V. Tsebrenko, I. A. Melnik, I. A. Tsebrenko, L. S. Dzubenko, O. O. Sapyanenko
PDF
354-363
I. S. Petrik, A. M. Eremenko, N. P. Smirnova, A. I. Marinin, V. V. Olishevsky
PDF
364-371
S. M. Makhno
PDF
372-379
S. V. Shulga, D. L. Starokadomsky, A. M. Levina, A. V. Zorina, V. M. Ogenko
PDF (Русский)
380-387
D. M. Freik, I. S. Bylina, L. Y. Mezhylovska, R. V. Umantsiv
PDF
388-398
V. A. Kashpur, D. A. Pesina, O. V. Khorunzhaya, V. Ya. Maleev, A. V. Shestopalova
PDF (Русский)
399-408