Copyright (©) 2016 M. M. Yatsyshyn, Yu. A. Hnizdiukh