Том 7, № 1 (2016)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp07.01

Зміст

Статті

M. O. Danilov, I. A. Slobodyanyuk, I. A. Rusetskii, I. A. Farbun, G. Ya. Kolbasov
PDF (Русский)
3-11
A. G. Grebenyuk, D. B. Nasiedkin, Yu. V. Plyuto
PDF
12-19
L. S. Kostenko, A. S. Andreev, J. Fraissard, S. A. Alekseev, V. N. Zaitsev
PDF (Русский)
20-30
I. O. Shatrava, O. V. Severinovskaya, V. A. Ovchynnikov, V. M. Amirkhanov, V. A. Pokrovskiy
PDF (English)
31-34
V. N. Zaichenko, I. A. Slobodyanyuk
PDF (Русский)
35-43
V. M. Bogatyrov, O. I. Oranska, M. V. Galaburda, I. I. Gerashchenko, T. P. Osolodchenko, V. I. Yusypchuk
PDF (Русский)
44-58
V. S. Vorobets, I. G. Kolbasovа, O. V. Liniucheva, S. V. Karpenko, V. V. Alontseva
PDF (Русский)
59-64
T. L. Rakyts'ka, A. S. Truba, E. O. Radchenko, A. A. Golub
PDF
65-72
M. M. Yatsyshyn, Yu. A. Hnizdiukh
PDF
73-85
V. M. Gun'ko, V. V. Turov, T. V. Krupska, A. P. Golovan, E. M. Pakhlov, M. D. Tsapko, J. Skubiszewska-Zięba, B. Charmas
PDF (English)
86-96
L. L. Lysenko, N. A. Mishchuk, O. F. Rynda, A. E. Shen
PDF (Русский)
97-106
T. N. Dymytriuk, D. P. Savitskiy, A. S. Makarov
PDF (Русский)
107-114