Том 14, № 1 (2023)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp14.01

Зміст

Статті

V. M. Gun’ko, V. V. Turov
PDF (English)
3-18
L. A. Belyakova, D. Yu. Lyashenko
PDF
19-33
L. A. Karachevtseva, V. V. Trachevskiy, O. O. Lytvynenko, M. T. Kartel
PDF (English)
34-41
M. S. Kukurudziak
PDF
42-52
V. A. Bohatyrenko, D. S. Kamenskyh, V. O. Yevdokymenko, O. V. Andreieva, M. O. Olyanovska
PDF
53-66
L. M. Soldatkina
PDF (English)
67-75
V. V. Garbuz, V. A. Sydorenchuk, V. B. Muratov, L. N. Kuzmenko, A. A. Vasiliev, P. V. Mazur, M. V. Karpets, T. V. Khomko, T. A. Silinska, T. N. Terentyeva, L. O. Romanova
PDF (English)
76-82
V. A. Karpyna, L. A. Myroniuk, D. V. Myroniuk, M. E. Bugaiova, L. I. Petrosian, O. I. Bykov, O. I. Olifan, V. V. Strelchuk, O. F. Kolomys, V. R. Romanyuk, K. S. Naumenko, L. O. Artiukh, O. Y. Povnitsa, S. D. Zahorodnia, A. I. Ievtushenko
PDF (English)
83-92
A. P. Kusyak, O. I. Oranska, D. Marcin Behunova, A. I. Petranovska, V. S. Chornyi, O. A. Bur'yanov, V. A. Dubok, P. P. Gorbyk
PDF (English)
93-101
L. P. Bannikov, D. V. Miroshnichenko, O. L. Borisenko, A. L. Bannikov
PDF (English)
102-112
M. V. Kravchenko, L. S. Kuznetsova, A. V. Terebilenko, M. M. Tsyba, I. V. Romanova
PDF (English)
113-120
V. O. Kolomiiets, O. V. Palchik, Yu. S. Dzyazko, T. V. Yatsenko, L. M. Ponomaryova, V. M. Ogenko
PDF (English)
121-132
S. I. Prokopenko, R. V. Mazurenko, G. M. Gunja, S. M. Makhno, P. P. Gorbyk
PDF (English)
133-139