Хімія, фізика та технологія поверхні, 2014, 5 (2), 236-240.

Вплив концентрації водорозчинних полімерів на реологічні властивості водовугільних суспензій антрацитуK. V. Makarova, A. S. Makarov, D. P. Savitskiy, N. I. Borovuk

Анотація


Досліджені реологічні властивості висококонцентрованих водовугільних суспензій антрациту, стабілізованих водорозчинними полімерами. Встановлено, що при концентрації полімера 0.01 г/100 г вугілля суспензії мають найменшу в’язкість і найбільшу стабільність. Із збільшенням концентрації введеного полімера в’язкість збільшується, а стабільність зменшується. Показано вплив молекулярної маси полімера на реологічні властивості суспензій.

Ключові слова


водовугільні суспензії; структуроутворення; стабільність; полімер; реологічні властивості

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Неппер Д. Стабилизация коллоидных дисперсий полимерами. Пер. с англ. – Москва: Мир, 1986. – 415 с.

1. Баран А.А. Стабилизация дисперсных систем водорастворимыми полимерами // Успехи химии. – 1985. –  Т. 54, № 7. – С. 1100–1126.

2. Макаров А.С., Дегтяренко Т.Д., Олофінскій Е.П. Фізико-хімічні основи одержання високонцентрованих водовугільних суспензій // Вісник АН УРСР. – 1989. – № 2. – С. 66–75.

3. Макарова К.В., Савицкий Д.П., Макаров А.С., Егурнов А.И. Водоугольное топливо на основе антрацита // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2010. – № 5. – С. 3–5.

4. Савицкая Т.А., Певар Т.П., Гриншпан Д.Д. Влияние водорастворимых полимеров на устойчивость и реологические свойства суспензий волокнистого активированного угля // Коллоидный журнал. –  2006. – Т. 68, № 1. – С. 93–99.

5. Boylu F., Atesok G., Dincer Н. The effect of carboxymethyl cellulose (CMC) on the stability of coal-water slurries // Fuel. – 2005. – V. 84, N 2–3. – P. 315–319.
Copyright (©) 2014 K. V. Makarova, A. S. Makarov, D. P. Savitskiy, N. I. Borovuk

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.