Хімія, фізика та технологія поверхні, 2021, 12 (4), 306-313.

Тунелювання електронів в гетероструктурі германій/кремній з германієвими квантовими точками: теоріяDOI: https://doi.org/10.15407/hftp12.04.306

S. I. Pokutnyi, N. G. Shkoda

Анотація


Показано, що тунелювання електронів через потенціальний бар’єр, що розділяє дві квантові точки (КТ) германію, призводить до розщеплення електронних станів, локалізованих на сферичних поверхнях поділу (квантова точка – кремнієва матриця). Отримано залежність величин розщеплення електронних рівнів від параметрів наносистеми (радіуса квантової точки германію, а також відстані D між поверхнями квантових точок). Показано, що розщеплення електронних рівнів в ланцюжку КТ германію призводить до появи зони локалізованих електронних станів, яка розташована в забороненій зоні кремнієвої матриці. Виявлено, що рух екситона з перенесенням заряду по ланцюжку квантових точок германію викликає збільшення фотопровідності в наносистемах.

Показано, що в ланцюжку КТ германію виникає зона локалізованих електронних станів, яка розташована в забороненій зоні кремнієвої матриці. Така зона локальних електронних станів обумовлена розщепленням електронних рівнів в ланцюжку КТ германію. Крім того, рух електрона в зоні локалізованих електронних станів викликає збільшення фотопровідності в наносистемах. Ефект збільшення фотопровідності може внести істотний внесок в процес перетворення енергії оптичного діапазону в фотосинтезуючих наносистемах. Встановлено, що порівняння залежності розщеплення екситонного рівня Eex(a) з певним радіусом КТ з експериментальним значенням ширини зони локалізованих електронних станів, що виникають в ланцюжку КТ германію, дозволяє отримати значення відстаней D між поверхнями КТ.

Показано, що, змінюючи параметри гетероструктур Ge/Si з КТ германію (радіуси КТ германію, а також відстані D між поверхнями КТ), можна змінювати положення і ширину зон локалізованих електронних станів. Остання обставина відкриває нові можливості використання таких наногетероструктур. як нових конструкційних матеріалів для створення нової нанооптоелектроніки і нано-фотосинтезуючих пристроїв інфрачервоного діапазону.


Ключові слова


розщеплення електронних станів; екситон із перенесенням заряду; сферичний інтерфейс; потенціальний бар'єр; кулонівська взаємодія; квантові точки

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Yakimov A.I., Dvurechensky A.V., Nikiforov A.I. Spatially Separated Excitons in Type II Heterostructures Ge/Si. JETP Lett. 2001. 73(6): 529. https://doi.org/10.1134/1.1387520

Yakimov A.I., Dvurechensky A.V., Nikiforov A.I. Spatially Separated Excitons in Heterostructures Ge/Si. JETP Lett. 2001. 119(3): 529. https://doi.org/10.1134/1.1387520

Pokutnyi S.I. Excitons based on spatially separated electrons and holes in Ge/Si heterostructures. Low Temp. Phys. 2016. 42(12): 1151. https://doi.org/10.1063/1.4973506

Pokutnyi S.I. Binding Energy of the Exciton of a Spatially Separated Electron and Hole in Quasi-Zero-Dimensional Semiconductor Nanosystems. Tech. Phys. Lett. 2013. 39(3): 233. https://doi.org/10.1134/S1063785013030139

Pokutnyi S.I. Exciton spectroscopy with spatially separated electron and hole in Ge/Si heterostructures germanium quantum dots. Low Temp. Phys. 2018. 44(8): 819. https://doi.org/10.1063/1.5049165

Pokutnyi S.I. Biexciton in nanoheterostructures of germanium quantum dots. Opt. Eng. 2017. 56(6): 067104. https://doi.org/10.1117/1.OE.56.6.067104

Pokutnyi S.I. Polarizability of germanium quantum dots with spatially separated electrons and holes in Ge/Si heterostructure. Philos. Mag. Lett. 2019. 99(10): 386. https://doi.org/10.1080/09500839.2019.1695165

Pokutnyi S.I. Polarizability of germanium quantum dots with spatially separated electrons and holes. The European Physical Journal Plus. 2020. 135(1): 74. https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-019-00050-x

Smagina J., Dvurechensky A.V., Seleznev V.A. Optical properties of a chain of germanium quantum dots. Semiconductors. 2015. 49(8): 749. https://doi.org/10.1134/S1063782615060238

Landau L.D., Lifshitz E.M. Course of Theoretical Physics. In: Quantum Mechanics. V. 3. (New York: Pergamon Press, 1974). https://doi.org/10.1016/B978-0-08-017801-1.50007-5

Antonyuk B.P., Antonyuk V.P., Frolov A.A. Excitons with charge transfer in nanosystems. Opt. Commun. 2000. 174(4): 427. https://doi.org/10.1016/S0030-4018(99)00727-0
DOI: https://doi.org/10.15407/hftp12.04.306

Copyright (©) 2021 S. I. Pokutnyi, N. G. Shkoda

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.