Хімія, фізика та технологія поверхні, 2022, 13 (4), 489-497.

Бактерицидні металовмісні цеолітиDOI: https://doi.org/10.15407/hftp13.04.489

V. G. Tsitsishvili, N. M. Dolaberidze, N. A. Mirdzveli, M. O. Nijaradze, Z. S. Amiridze, B. T. Khutsishvili

Анотація


Пандемія коронавірусу підвищила інтерес до антибактеріальних засобів, що містять біоактивні метали, перспективними носіями яких є цеоліти. З іншого боку, цеолітові адсорбенти та іонообмінники, що містять біоактивні метали та наділені бактерицидними властивостями, є перспективними для очищення води та інших екологічних і медичних застосувань. Срібло-, мідь- та цинковмісні мікропористі матеріали були отримані на основі природного анальциму, філіпситу та гейландиту з грузинських проявів за допомогою іонообмінних реакцій між мікрокристалами цеоліту та сіллю відповідного перехідного металу в твердій фазі з подальшим промиванням дистильованою водою. Синтезовані таким чином адсорбенти-іонообмінники характеризуються хімічним складом на основі енергетичних дисперсійних спектрів рентгенівського випромінювання, порошкових рентгенограм, інфрачервоних фур’є-спектрів та ізотерм низькотемпературної адсорбції-десорбції азоту. Отримані матеріали зберігають кристалічну структуру цеоліту і містять         130–230 мг/г срібла, 65–72 мг/г міді, 58–86 мг/г цинку в порівнянні з модифікованими зразками синтетичного цеоліту А, що містять до 290 мг/г срібла, 75 мг/г міді та 100 мг/г цинку. Приготовані металовмісні матеріали виявляють бактеріостатичну активність щодо грамнегативних бактерій Escherichia coli, грампозитивних бактерій Staphylococcus aureus і Bacillus subtilis, патогенних дріжджів Candida albicans і грибка Aspergilus niger, а природні цеоліти, збагачені біометалами, проявляють синергетичну дію – у їхньої суміші більш висока бактеріостатична активність. Показано, що суміші форм міді і цинку мають більш високу активність, ніж срібловмісна форма, що дуже важливо з практичної точки зору для заміни дорогого срібла на більш дешеві мідь і цинк. Встановлено, що бактеріостатична активність металовмісних цеолітів визначається не тільки і не стільки вивільненими в рідке середовище іонами біоактивних металів, скільки важливу роль у пригніченні росту мікроорганізмів відіграє тип цеолітної матриці. Незважаючи на відносно низьку іонообмінну здатність, гейландит виявився досить ефективною матрицею для біоактивних металів.


Ключові слова


срібло-; мідь-; цинк-вмісні анальцим; філіпсит та гейландит; бактеріостатична активність

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Dutta P., Wang B. Zeolite-supported silver as antimicrobial agents. Coord. Chem. Rev. 2019. 383: 1. https://doi.org/10.1016/j.ccr.2018.12.014

Tsitsishvili V.G., Dolaberidze N.M., Nijaradze M.O., Mirdzveli N.A., Amiridze Z.S. Bactericidal adsorbents obtained by ion exchange modification of natural phillipsite. Him. Fiz. Tehnol. Poverhni. 2019. 10(4): 327. https://doi.org/10.15407/hftp10.04.327

Díez-Pascual A.M. Antibacterial activity of nanomaterials. Nanomaterials. 2018. 8(6): 359. https://doi.org/10.3390/nano8060359

Wang Y., Yang Y., Shi Y., Song H., Yu C. Antibiotic-free antibacterial strategies enabled bynanomaterials: progress and perspectives. Adv. Mater. 2020. 32(18): e1904106. https://doi.org/10.1002/adma.201904106

Top A., Ülkü S. Silver, zinc, and copper exchange in Na-clinoptilolite and resulting effect on antibacterial activity. Appl. Clay Sci. 2004. 27(1-2): 13. https://doi.org/10.1016/j.clay.2003.12.002

Hrenovic J., Milenkovic J., Ivankovic T., Rajic N. Antibacterial activity of heavy metal-loaded natural zeolite. J. Hazard. Mater. 2012. 201-202(1): 260. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.11.079

Hrenovic J., Milenkovic J., Goic-Barisic I., Rajic N. Antibacterial activity of modified natural zeolite against clinical isolates of Acinetobacterbaumannii. Microporous Mesoporous Mater. 2013. 169(3): 148. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2012.10.026

Demirci S., Ustaoğlu Z., Yılmazer G.A., Sahin F., Baç N. Antimicrobial properties of zeolite-X and zeolite-A ion-exchanged with silver, copper, and zinc against a broad range of microorganisms. Appl. Biochem. Biotechnol. 2014. 172(3): 1652. https://doi.org/10.1007/s12010-013-0647-7

Milenkovic J., Hrenovic J., Matijasevic D., Niksic D., Rajic N. Bactericidal activity of Cu-, Zn-, and Ag-containing zeolites toward Escherichia coli isolates. Environ. Sci. Pollut. Res. 2017. 24(6): 20273. https://doi.org/10.1007/s11356-017-9643-8

Dolaberidze N., Tsitsishvili V., Khutsishvili B., Mirdzveli N., Nijaradze M., Amiridze Z., Burjanadze M. Silver- and zinc-containing bactericidal phillipsites. New Materials, Compounds and Applications. 2018. 2(3): 247.

Tsitsishvili V., Dolaberidze N., Mirdzveli N., Nijaradze M., Amiridze Z. Properties of bactericidal adsorbents prepared from Georgian natural analcime and phillipsite. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 2020. 14(4): 25.

Rossainz-Castro L.G., De la Rosa-Gomez I., Olguín M.T., Alcantara-Díaz D. Comparison between silver- and copper-modified zeolite rich tuffs as microbicidal agents for Escherichia coli and Candida albicans. J. Environ. Manage. 2016. 183(3): 763. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2016.09.034

Jiraroj D., Tungasmita S., Tungasmita D.N. Silver ions and silver nanoparticles in zeolite A composites for antibacterial activity. Powder Technol. 2014. 264(9): 418. https://doi.org/10.1016/j.powtec.2014.05.049

Kwakye-Awuah B., Williams C., Kenward M.A., Radecka I. Antimicrobial action and efficiency of silver-loaded zeolite X. J. Appl. Microbiol. 2008. 104(5): 1516. https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2007.03673.x

Tsitsishvili V., Dolaberidze N., Nijaradze M., Mirdzveli N., Amiridze Z., Sharashenidze T., Gabunia V. Application of Georgian natural analcime for production of ion exchangers. Scientific Collection "InterConf". 2021. 47: 574. https://doi.org/10.51582/interconf.7-8.04.2021.062

Tsitsishvili V., Dolaberidze N., Nijaradze M., Mirdzveli N., Amiridze Z., Khutsishvili B., Virsaladze K., Kapanadze T. Properties of Georgian heulandite-clinoptilolite and its application for production of bactericidal adsorbents. Scientific Collection "InterConf". 2021. 59: 633.

Tsitsishvili V., Dolaberidze N., Mirdzveli N., Nijaradze M., Amiridze Z., Gabunia V., Tsintskaladze G. Hydrothermal transformation of natural analcime and phillipsite. Bulletin of Georgian National Academy of Sciences. 2019. 13(1): 66.

Akhigbe L., Ouki S., Saroj D., Min Lim X. Silver-modified clinoptilolite for the removal of Escherichia coli and heavy metals from aqueous solutions. Environ. Sci. Pollut. Res. 2014. 21(18): 10940. https://doi.org/10.1007/s11356-014-2888-6

Mulley G., Jenkins A.T.A., Waterfield N.R. Inactivation of the antibacterial and cytotoxic properties of silver ions by biologically relevant compounds. PLoS One. 2014. 9(4): e94409. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0094409

Navarro C.A., von Bernath D., Jerez C.A. Heavy metal resistance strategies of acidophilic bacteria and their acquisition: Importance for biomining and bioremediation. Biol. Res. 2017. 46(4): 363. https://doi.org/10.4067/S0716-97602013000400008

Copper in drinking-water. Zinc in drinking-water. Background documents for preparation of WHO Guidelines for drinking-water quality. World Health Organization, Geneva, 2003. WHO/SDE/WSH/03.04/88 and 03.04.17.

Zendehdel R., Goli F., Hajibabaei M. Comparing the microbial inhibition of nanofibres with multi-metal ion exchanged nano-zeolite Y in air sampling. J. Appl. Microbiol. 2020. 128(1): 202. https://doi.org/10.1111/jam.14455

Oheix E., Reicher C., Nouali H., Michelin L., Josien L., Daou T.J., Pieuchot L. Rational design and characterisation of novel mono- and bimetallic antibacterial Linde type A zeolite materials. J. Funct. Biomater. 2022. 13: 73. https://doi.org/10.3390/jfb13020073

Tsitsishvili V., Dolaberidze N., Mirdzveli N., Nijaradze M., Amiridze Z. Preparation of bactericidal fillers from Georgian heulandite-clinoptilolite and their application for paper production. II. Bactericidal paper. Scientific Collection "InterConf". 2021. 67: 359. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.07.2021.038
DOI: https://doi.org/10.15407/hftp13.04.489

Copyright (©) 2022 V. G. Tsitsishvili, N. M. Dolaberidze, N. A. Mirdzveli, M. O. Nijaradze, Z. S. Amiridze, B. T. Khutsishvili

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.