Хімія, фізика та технологія поверхні, 2014, 5 (1), 109-115.

Вплив термообробки та змінного магнітного поля на елементний склад та електрохімічну поведінку поверхні аморфних сплавів на основі залізаO. M. Hertsyk, T. G. Pereverzeva, M. A. Kovbuz, L. M. Boichyshyn

Анотація


Електрохімічними методами та рентгеноспектральним мікроаналізом досліджено вплив термообробки та дії змінного магнітного поля на хімічний опір легованих Ni, Cu, Mo, Nb аморфних металічних сплавів на основі Fe у 0.5 М водному розчині NaCl. Показано, що підбором режиму температурно-магнітної модифікації можна підвищувати та знижувати корозійну стійкість сплавів. Дія термообробки та змінного магнітного поля сприяє виходу на поверхню елементів, які входять до складу сплаву.

Ключові слова


сплави на основі заліза; термообробка; магнітна обробка; хімічний опір; корозійна стійкість

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Маклецов В.Г. Электрохимические свойства наноструктур на основе железа при кислотной коррозии // Вестник Удмуртского университета. Физика. Химия. – 2011. – Вып. 2. – С. 30–42.

2. Шапник М.С. Квантово-химический подход к исследованию электродных процессов осаждения и анодного растворения металла // Электрохимия. – 1994. – Т. 30, № 2. – С. 143–149.

3. Ryusuke Hasegawa. Advances in amorphous and nanocrystalline magnetic materials // J. Magn. Magn. Mater. – 2006. – V. 304. – P. 187–191.

4. Hertsyk O.M., Kovbuz M.O., Bednarska L.M., Kotur B.Ya. Influence of thermal treatment on adsorption ability of amorphous alloys // Adsorpt. Sci. Technol. – 2002. –V. 20, N 6. – P. 579–587.

5. Білик О.М. Кінетика електрохімічних реакцій з участю кисневих сполук на аморфних металевих поверхнях: Дис. на здобуття наук. ступ. канд. хім. наук: 02.00.05 / ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 1995. – 123 с.

6. Тузяк О.Я., Курляк В.Ю. Основи електронної та зондової мікроскопії. – Львів: Вид. ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 296 с.

7. Герцик О., Ковбуз М., Беднарська Л., Кавчак Н. Особливості електрохімічного розчинення аморфного сплаву Fe73.7Cu1.0Nb2.4Si15.5B7.4 // Вісник Львів. ун-ту. Серія хім. – 2003. – Вип. 43. – С.205–208.

8. Kovacs P., Farkas J., Takacs L. et al. Effect of composition and the processing parameters on the electrochemical corrosion of iron-boron metallic glasses // J. Electrochem. Soc. – 1982. – V. 129, N 4. – P. 695–700.

9. Kovbuz M.O., Hertsyk O.M., Bednarska L.M. The peculiarity of adsorption of inorganic and organic nitrogen containing compounds on amorphous metal surfaces // Adsorpt. Sci. Technol. – 1999. – V. 17. – P. 565–574.

10. Li Liu, Ying Li, Fuhui Wahg. Electrochemical corrosion behaviour of nanostructured materials // Nanoctructured Materials in Electrochemistry / Avicenna Institute of Technology, Cleveland, Ohio, USA; Université de Technologie de Belfort-Montbéliard. – 2007. – P. 291–317.

11. Киш Л.М. Кинетика электрохимического растворения металлов. – Москва: Наука, 1990. – 295 с.

12. Мудрий С.І., Беднарська Л.М., Ковбуз М.О. та ін. Трансформація структури при термо- та термомагнітнiй обробцi аморфних стопiв на основi кобальту // Металлофизика и новейшие технологии. – 2005. – № 9. – С. 1187–1191.
Copyright (©) 2014 O. M. Hertsyk, T. G. Pereverzeva, M. A. Kovbuz, L. M. Boichyshyn

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.