Хімія, фізика та технологія поверхні, 2023, 14 (4), 519-533.

Кислотна та термічна обробка природного гейландитуDOI: https://doi.org/10.15407/hftp14.04.519

V. G. Tsitsishvili, N. M. Dolaberidze, M. O. Nijaradze, N. A. Mirdzveli, Z. S. Amiridze, B. T. Khutsishvili

Анотація


Кислотна обробка природних цеолітів вважається ефективним методом «поліпшення» їхньої структури та властивостей, серед яких особливе місце припадає термостійкість, особливо для каталітичного застосування цеолітів. Досліджено вплив розчинів соляної кислоти концентрацією до 2 mol/L та прожарювання при температурах до 1100 °C на структуру та властивості гейландитвмісного туфу грузинського родовища Дзегві-Тедзамі, відібраного для створення нових бактерицидних цеолітових фільтрувальних матеріалів для очищення та знезараження води з різних джерел, досліджували рентгенівськими енергетичними дисперсійними спектрами, дифрактограмами та термічним аналізом, а також адсорбційними методами води, бензолу та азоту. Встановлено, що кисле середовище призводить до значного деалюмінування (молярне відношення Si/Al зростає з 3.6 до 9.5) та декатіонізації (сумарний заряд іонів металу на атом Al зменшується з 1 до 0.68) зразка; розчини соляної кислоти не призводять до аморфізації мікропористої кристалічної структури цеоліту, а поступово розчиняють її. В результаті кислотної обробки також різко збільшується об’єм мікропор, доступних для великих молекул (від ≈ 7 до         80–90 мм3/г) і площа поверхні (від ≈ 13 до 120–175 м2/г), а також зміни мезопористої системи, що призводять до переважання пор діаметром до 4 нм. Нагрівання гейландиту призводить до ступінчастої дегідратації, що триває до ≈ 800 °C, аморфізації, починаючи з ≈ 250 °C, і структурних змін: перехід у фазу метастабільного гейландиту В при ≈ 340 °C не фіксується, але при ≈ 500 °C утворюється вайракіт (Ca(Al2Si4O12)·2H2O), при температурах вище ≈ 1000 °C аморфний алюмосилікат містить кристалічні включення кристобаліту (полiморф SiO2), α-кварцу, альбіту (Na(AlSi3O8), гематиту (Fe2O3) та магнетиту (FeO·Fe2O3); викликані нагріванням зміни мікро- та мезопорових систем незначні. Показано також, що термообробка підвищує кислотостійкість гейландиту, що виражається в зниженні ступеня деалюмінування після кислотної обробки прожарених зразків. Таким чином, кислотна і термічна обробка гейландиту дають змогу отримати матеріали з різними сорбційними та іонообмінними властивостями.


Ключові слова


гейландит; деалюмінування; декатіонізація; дегідратація; аморфізація

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


1. Vasconcelos A.A., Len T., de Oliveira A.dN., da Costa A.A.F., da Silva Souza A.R., da Costa C.E.F., Luque R., da Rocha Filho G.N., Noronha R.C.R., do Nascimento L.A.S. Zeolites: a theoretical and practical approach with uses in (bio)chemical processes. Appl. Sci. 2023. 13(3): 1897. https://doi.org/10.3390/app13031897

2. de Magalhães L.F., da Silva G.R., Peres A.E.C. Zeolite application in wastewater treatment. Ads. Sci. Technol. 2022. 2022: 4544104. https://doi.org/10.1155/2022/4544104

3. Andrunik M., Bajda T. Removal of pesticides from waters by adsorption: comparison between synthetic zeolites and mesoporous silica materials. A review. Materials. 2021. 14(13): 3532. https://doi.org/10.3390/ma14133532

4. Grela A., Kuc J., Bajda T. A review of the application of zeolites and mesoporous silica materials in the removal of non-steroidal anti-flammatory drugs and antibiotics from water. Materials. 2021. 14(17): 4994. https://doi.org/10.3390/ma14174994

5. Wang S., Peng Y. Natural zeolites as effective adsorbents in water and wastewater treatment. Chem. Eng. J. 2010. 156(1): 1. https://doi.org/10.1016/j.cej.2009.10.029

6. Çakicioğlu-Özkan F., Becer M. Effect of the acid type on the natural zeolite structure. J. Turk. Chem. Soc. Sect. A Chem. 2019. 2(2): 69.

7. Rozić M., Cerjan-Stefanović S., Kurajica S., Maeefat M.R., Margeta K., Farkas A. Decationization and dealumination of clinoptilolite tuff and ammonium exchange on acid-modified tuff. J. Colloid Interface Sci. 2005. 284(1): 48. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2004.09.061

8. Cakicioglu-Ozkan F., Ulku S. The effect of HCl treatment on water vapor adsorption characteristics of clinoptilolite rich natural zeolite. Microporous Mesoporous Mater. 2005. 77(1): 47. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2004.08.013

9. Tsitsishvili V., Panayotova M., Miyamoto M., Dolaberidze N., Mirdzveli N., Nijaradze M., Amiridze Z., Klarjeishvili N., Khutsishvili B., Dzhakipbekova N., Harutyunyan L. Characterization of Georgian, Kazakh and Armenian natural heulandite-clinoptilolites. Bulletin of The Georgian National Academy of Sciences. 2022. 16(4): 115.

10. Tsitsishvili V., Machaladze T., Dolaberidze N., Nijaradze M., Mirdzveli N., Djakipbekova N., Harutyunyan L. Dehydration and structural transformations during thermal treatment of Georgian, Kazakhstani and Armenian natural heulandite-clinoptilolites. Scientific collection InterConf. 2022. 136: 356. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2023.025

11. Tsitsishvili V., Dolaberidze N., Mirdzveli N., Nijaradze M., Dzhakipbekova N., Harutyunyan L., Amiridze Z,, Khutsishvili B. Acid treatment of Georgian, Kazakhstani and Armenian natural heulandite-clinoptilolites. Scientific collection InterConf. 2022. 138: 363. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2023.025

12. Tsitsishvili V., Dolaberidze N., Mirdzveli N., Nijaradze M., Dzhakipbekova N., Harutyunyan L., Amiridze Z., Khutsishvili B. Acid treatment of Georgian, Kazakhstani and Armenian natural heulandite-clinoptilolites. II. Adsorption and porous structure. Scientific collection InterConf+. 2023. 31(147): 483. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.03.2023.052

13. Tsitsishvili V., Dolaberidze N., Mirdzveli N., Nijaradze M., Dzhakipbekova N., Harutyunyan L., Amiridze Z., Khutsishvili B. Thermal treatment of Georgian, Kazakhstani and Armenian natural heulandite-clinoptilolites. Scientific collection InterConf+. 2023. 29(139): 242. https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2023.025

14. Tsitsishvili V., Panayotova M., Mirdzveli N., Dzhakipbekova N., Panayotov V., Dolaberidze N., Nijaradze M. Acid resistance and ion-exchange capacity of natural mixtures of heulandite and chabazite. Minerals. 2023. 13(3): 364. https://doi.org/10.3390/min13030364

15. Mumpton F.A. Clinoptilolite redefined. Am. Mineral. 1960. 45: 351.

16. Koizumi M. The differential thermal analysis curves and the dehydration curves of zeolites. Mineralogical J. 1953. 1(1): 36. https://doi.org/10.2465/minerj1953.1.36

17. Pechar F., Rykl D. Study of the thermal stability of the natural zeolite heulandite. Chem. Pap. 1985. 39(3): 369.

18. Dang L., Le S., Lobo R., Pham T. Hydrothermal synthesis of alkali-free chabazite zeolites. J. Porous Mater. 2020. 27: 1481. https://doi.org/10.1007/s10934-020-00923-y

19. Lide D.R. CRC Handbook of Chemistry and Physics. 81st Edition. (Boca Raton FL: CRC Press LLC, 2000).

20. Olson D.H., Haag W.O., Borghard W.S. Use of water as a probe of zeolitic properties: interaction of water with HZSM-5. Microporous Mesoporous Mater. 2000. 35/36: 435. https://doi.org/10.1016/S1387-1811(99)00240-1

21. Brunauer S., Deming L., Deming W., Teller E. On a theory of the van der Waals adsorption of gases. J. Am. Chem. Soc. 1940. 62(7): 1723. https://doi.org/10.1021/ja01864a025

22. Sing K.S.W., Everett D.H., Haul R.A.W., Moscou L., Pierotti R.A., Rouquérol J., Siemieniewska T. Reporting physisorption data for gas/solid systems with special reference to the determination of surface area and porosity. Pure Appl. Chem. 1985. 57(4): 603.

23. Brunauer S., Emmett P.H., Teller E. Adsorption of gases in multimolecular layers. J. Am. Chem. Soc. 1938. 60(2): 309. https://doi.org/10.1021/ja01269a023

24. Barrett E.P., Joyner L.G., Halenda P.P. The determination of pore volume and area distributions in porous substances. I. Computations from nitrogen isotherms. J. Am. Chem. Soc. 1951. 73(1): 373. https://doi.org/10.1021/ja01145a126

25. Halsey G.D. Physical adsorption on non‐uniform surfaces. J. Chem. Phys. 1948. 16: 931. https://doi.org/10.1063/1.1746689

26. Faass G.S. Correlation of gas adsorption, mercury intrusion, and electron microscopy pore property data for porous glasses. Thesis, Chemical Engineering. (Georgia Institute of Technology, US, 1981). http://hdl.handle.net/1853/32965

27. Akimkhan A.M. Structural and Ion-Exchange Properties of Natural Zeolite. In: Ion Exchange Technologies. (London: IntechOpen, 2012).

28. Silva M., Lecus A., Lin Y.T., Corrao J. Tailoring natural zeolites by acid treatments. J. Mater. Sci. Chem. Eng. 2019. 7(2): 26. https://doi.org/10.4236/msce.2019.72003
DOI: https://doi.org/10.15407/hftp14.04.519

Copyright (©) 2023 V. G. Tsitsishvili, N. M. Dolaberidze, M. O. Nijaradze, N. A. Mirdzveli, Z. S. Amiridze, B. T. Khutsishvili

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.