Том 5, № 3 (2014)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp05.03

Зміст

Статті

P. V. Galiy
PDF
245-255
O. I. Tkachuk, M. I. Terebinska, V. V. Lobanov
PDF (Русский)
256-274
S. V. Snegir, A. L. Kapitanchuk, O. O. Koshova, A. A. Marchenko
PDF
275-283
E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov, V. O. Gabovich, V. O. Pokrovskiy
PDF
284-290
N. V. Roik
PDF (Русский)
291-302
M. O. Chaban, L. M. Rozhdestvenska, A. V. Palchik, V. M. Belyakov
PDF (English)
303-308
E. V. Panov, O. I. Milovanova, S. M. Malyovanyi, E. A. Genkina
PDF (Русский)
309-316
T. Yu. Dmytrenko, K. S. Kulyk, K. V. Voitko, O. N. Bakalinska, N. V. Borysenko, M. T. Kartel
PDF
317-324
Yu. A. Dmitrenko, A. V. Mamchencko
PDF (Русский)
325-329
G. E. Pavlyk, B. G. Mischanchuk, V. O. Pokrovskiy, I. L. Orel
PDF
330-334
V. V. Tsymbalyuk
PDF
335-348
T. I. Grigorenko, N. A. Zakharova, M. T. Kartel, A. V. Brichka, E. I. Oranska, B. M. Gorelov, S. Ya. Brichka
PDF (Русский)
349-357