Том 8, № 3 (2017)

Хімія, фізика та технологія поверхні

DOI: https://doi.org/10.15407/hftp08.03

Зміст

Статті

O. I. Gichan
PDF
225-249
N. V. Roik, L. A. Belyakova, I. M. Trofymchuk, M. O. Dziazko
PDF
250-270
S. V. Khalameida, M. M. Samsonenko, J. Skubiszewska-Zięba, O. I. Zakutevskyy, L. S. Kuznetsova
PDF
271-288
O. V. Davydova, N. E. Drobyshevskaya, E. N. Poddenezhny, A. A. Boiko, M. V. Borysenko
PDF (Русский)
289-298
U. A. Vysotskaya, I. V. Shapochkina, T. Ye. Korochkova, V. M. Rozenbaum
PDF (Русский)
299-309
I. S. Kolesnyk, O. Ya. Dzhodzhyk, V. V. Mukoida, V. V. Konovalova, S. M. Tsaryk, A. F. Burban
PDF
310-321
V. F. Onyshchenko, L. A. Karachevtseva
PDF (English)
322-332
V. A. Gigiberiya, L. A. Bulavin, O. S. Lytvyn, M. I. Lebovka
PDF
333-345
N. M. Dolaberidze, V. G. Tsitsishvili, N. A. Mirdzveli, N. O. Nijaradze
PDF (English)
346-352