Хімія, фізика та технологія поверхні, 2012, 3 (3), 283-290.

Протонна провідність та релаксаційні процеси в системі пірогенний алюмокремнезем – водаL. S. Andriyko, V. I. Zarko, E. V. Goncharuk, V. M. Gun'ko

Анотація


Методом термостимульованої деполяризації досліджено релаксаційні процеси та протонну провідність в кластерах води, що формуються в 1–10% водних суспензіях пірогенних кремнезему та алюмокремнезему, що містить від 1 до 8% оксиду алюмінію. Встановлено, що наночастинки нанооксидів утворюють тривимірну просторову структуру, що зумовлює перерозподіл інтенсивностей релаксуючих кластерів води (льоду) в спектрах термостимульованої деполяризації, а також появу нових релаксуючих структур, які не утворюються в дистильованій воді.

Повний текст:

PDF

Посилання


Медицинская химия и клиническое применение диоксида кремния / Под. ред. Чуйко А.А. – Київ: Наук. думка, 2003. – 415 с.

Шабанова Н.А., Попов В.В., Саркисов П.Д. Химия и технология нанодис-персных оксидов. – Москва: ИКЦ Академкнига, 2006.– 309 с.

Гунько В.М. Влияние природы и состояния поверхности высокодис-персных оксидов кремния, алюминия и титана на их сорбционные свойства // Теорет. эксперим. химия. – 2000. – Т. 36, № 1. – С. 1–29.

Gun’ko, V.M., Turov, V.V., Zarko, V.I. Voronin, E.F., Tischenko, V.A., Dudnik, V.V., Pakhlov, E.M., Chuiko, A.A. Langmuir. 1997. 13. 1529.

Zarko, V.I., Gun’ko, V.M., Chibowski, E., Dudnik, V.V., Leboda R. Colloids Surf. A. 1997. 127. 11.

Гомонай В.І., Голуб Н.П, Секереш К.Ю., Баренблат І.О. Алюмосилікати – селек-тивні каталізатори окиснення Н-алканів // Вісник УжНУ. Серія Хімія. – 2008. – Вип. 19. – С. 45–49.

Левицька С.І. Олігомеризація вінілових мономерів на поверхні високодисперсних оксидів: дис. … канд. хім. наук: 01.04.18. – Киев, 2004. – 144 c.

Gun'ko, V.M., Zarko, V.I., Mironyuk, I.F. et al. Collоids Surf. A. 2004. 240. 9.

Горбик П.П., Гунько В.М., Зарко В.И. и др. О распределении оксида алюминия в высокодисперсной оксидной системе Al2O3/SiO2 // Доп. HАН України. – 2004. – № 11 – С. 150–154.

Гунько В.М., Туров В.В., Горбик П.П. Вода на межфазной границе – Киев: Наукова думка, 2009. – 694 с.

Гороховатский Ю.А. Основы термодепо-ляризационного анализа – Москва: Наука, 1981. – 176 с.

Gun'ko, V.M., Zarko, V.I., Goncharuk, E.V. et al. Adv. Colloid Interface Sci. 2007. 131. 1.

Gun’ko, V.M., Mironyuk, I.F., Zarko, V.I. et al. J. Colloid Interface Sci. 2001. 242. 90.

Gun'ko, V.M., Skubiszewska-Zięba, J., Leboda, R. et al. J. Colloid Interface Sci. 2004. 269. 403.

Гончарук Е.В., Малишева М.Л., Зарко В.І., Гриценко В.Ф. Структуроутворення в дисперсіях пірогенного кремнезему в присутності неіндиферентних електро-літів // Наноструктурное материаловедение. – 2010. – № 2. – С. 16–23.
Copyright (©) 2012 L. S. Andriyko, V. I. Zarko, E. V. Goncharuk, V. M. Gun'ko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.