Хімія, фізика та технологія поверхні, 2012, 3 (4), 395-400.

Функція кислотності Гаммета для змішаного ZrO2 – SiO2 оксиду при підвищених температурахE. I. Inshina, D. V. Shistka, G. M. Telbiz, V. V. Brei

Анотація


Золь-гель методом синтезовані мішані ZrO2‑SiO2 оксиди з атомним відношенням 4 ≥ Zr/Si ≥ 0.25; визначені їхні текстурні параметри, концентрація кислотних центрів та їх розподіл за силою. На підставі ІЧ-спектрів адсорбованого піридину встановлено, що при Zr/Si < 1 на поверхні ZrO2‑SiO2 переважають В-центри, а при Zr/Si > 1 – L-центри, що узгоджується с правилом Танабе. На основі UV-vis спектрів дифузного відбиття адсорбованих індикаторів визначені значення Н0 для ZrO2‑SiO2 при підвищених температурах. Показано, що Н0 досягає суперкислотних значень ≤ –14.5 при Т ≥ 85°С.

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Pat. 2364949 United States, Int. Cl. 502/242. Conversion of hydrocarbon oils / Connolly G.C. et al. – Publ. Dec. 12, 1944.

Thomas C.L. Ind. Eng. Chem. 1949. 41. 2564. doi: 10.1021/ie50479a042

Setoyama T., Kobayashi M., Kabata Y. et al. Catal. Today. 2009. 73. 29. doi.10.1016/S0920-5861(01)00515-6

Bosman H. J. M., Kruissink E. C., van der Spoel J., van den Brink F. J. Catal. 1994. 148. 660. doi.10.1006/jcat.1994.1253

Lopez T., Navarrete J., Gomez R. et al. Appl. Catal. A. 1995. 125. 217. doi.10.1016/0926-860X(95)00022-4

Navio J.A., Marchena F.J., Macias M. et al. J. Sol-Gel Sci. Technol. 1997. 10. 165. doi 10.1023/A:1018399529744

Tarafdar A., Panda A.B., Pramanik P. Micropor. Mesopor. Mater. 2005. 84. 223.

Prudius S.V. Catalysis and Petrochemicals. 2010. 18. 1 (in Russian).

Brei V.V., Shistka D.V., Telbiz G.M. Polish J. Chem. 2008. 82. 179.

Brei V.V. Theor. Exp. Chem. 2008. 44. 320. doi 10.1007/s11237-008-9040-y

Tanabe K. Catalysts and Catalytic Processes. Moscow: Mir, 1993. (in Russian).
Copyright (©) 2012 E. I. Inshina, D. V. Shistka, G. M. Telbiz, V. V. Brei

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.