Хімія, фізика та технологія поверхні, 2014, 5 (2), 145-151.

Адсорбція у відкритих циліндричних мікропорахV. V. Kutarov, V. N. Shevchenko, Yu. L. Zub

Анотація


Запропоновано рівняння ізотерми адсорбції в циліндричних порах з діаметром, що дорівнює 1–4 ван-дер-ваальсовських діаметрів молекули адсорбату. Воно отримано в рамках теорії об'ємного заповнення мікропор, згідно якої заповнення пор молекулярним асоціатом-кластером без поверхневого натягу відбувається подібно капілярній конденсації. Рівняння об'ємного заповнення формально аналогічно рівнянню Кельвіна з визначальним параметром – потенційною енергією кластера. Отримане рівняння перевірено на прикладі адсорбції азоту на матеріалі Давісил та метанолу на силікагелі.

Ключові слова


адсорбція; ізотерма; адсорбат; молекулярний асоціат; об’ємне заповнення пор

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. – Москва: Мир, 1984. – 310 с.

2. Everett D.H., Powl I.C. Adsorption in slit-like and cylindrical micropores in the Hеnry’s law region. A model for the microporosity of carbons // J. Chem. Soc., Faraday Trans. – 1976. – V. 72, N 3. – P. 619–623.

3. Ландау Л.Д., Лившиц Е.М. Статистическая физика. – Москва: Наука, 1964. – 567 с.

4. Pierce C., Wiley I.W., Smith R.N. Capillarity and surface area of charcoal // J. Phys.Chem. – 1948. – V. 53, N 5. – P. 669–683.

5. Дубинин М.М., Заверина Е.Д. Радушкевич Л.В. Сорбция и структура активных углей // Журн. физ. химии. – 1947. – Т. 21, № 11. – С. 1351–1362.
Copyright (©) 2014 V. V. Kutarov, V. N. Shevchenko, Yu. L. Zub

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.