Хімія, фізика та технологія поверхні, 2014, 5 (3), 284-290.

Квантовохімічне дослідження структурних перетворень акридинового оранжoвого в умовах лазерної десорбції/іонізації на поверхні терморозширеного графітуE. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov, V. O. Gabovich, V. O. Pokrovskiy

Анотація


Методом теорії функціоналу густини з функціоналом В3LYP і базисним набором 6-31G(d,p) досліджено можливі структури фрагментів акридинового оранжового, які утворюються внаслідок лазерного опромінення барвника, адсорбованого на поверхні терморозширеного графіту в умовах мас-спектрометричного експерименту. Визначено будову та термодинамічні параметри цих фрагментів і послідовність їх утворення.Ключові слова


акридиновий оранжовий; терморозширений графіт; лазерна десорбція/іонізація; теорія функціоналу густини

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Габович В.О., Покровський В.О. Порівняння лазерної десорбції/іонізації барвників акридинового оранжевого та метиленового блакитного // Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2013. – Т. 4, № 2. – С. 196–200.

2. Покровський В.О. Іоноутворення метиленового блакитного на різних поверхнях // Сб. Поверхность. – 2011. – Т. 3, № 18. – С. 191–195.

3. Габович В.О., Покровський В.О., Дем’яненко Є.М., Гребенюк А.Г. Експериментальне та теоретичне дослідження лазерної десорбції/іонізації метиленового блакитного з поверхні терморозширеного графіту // Укр. фіз. журнал. – 2012. – Т. 57, №7. – С. 775–782.

4. Schmidt M.W., Baldridge K.K., Boatz J.A. et al. General atomic and molecular electronic structure system. J. Comput. Chem. – 1993. – V. 14. – P. 1347–1363.

5. Becke A.D. Density functional thermo-chemistry. III. The role of exact exchange. J. Chem. Phys. – 1993. – V. 98, N 7. – P. 5648–5653.

6. Lee C., Yang W., Parr R.G. Development of the Colle-Salvetti correlation-energy formula into a functional of the electron density. Phys. Rev. B. – 1988. – V. 37, N 2. – P. 785–789.

7. Минкин В.И., Симкин Б.Я., Миняев Р.М. Квантовая химия органических соединений: Механизмы реакций. – Москва: Химия, 1986. – 248 с.

8. Демяненко Е.Н., Власова Н.Н., Головкова Л.П. и др. Экспериментальное и теоретическое изучение адсорбции акридина и профлавина на поверхности кремнезема . Хімія, фізика та технологія поверхні. – 2012. – Т. 3, № 2. – С. 142–154.
Copyright (©) 2014 E. M. Demianenko, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov, V. O. Gabovich, V. O. Pokrovskiy

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.