Хімія, фізика та технологія поверхні, 2014, 5 (3), 325-329.

Взаємодія гідрооксиду натрію з природним сапонітомYu. A. Dmitrenko, A. V. Mamchencko

Анотація


Досліджена сорбція гідрооксиду натрію сапонітом Варварівського родовища (Хмельницька область, Україна) в присутності різних сольових фонів в розчині, що варіювалися додаванням хлориду натрію. Отримані дані стосовно десорбції катіонів K+, Са2+, Mg2+, Fe3+, Al3+ із сапоніту при різній лужності рівноважного розчину.

Ключові слова


сорбція; гідрооксид натрію; сапоніт; фторид-іони

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Dmitrenko Yu.A., Mamchencko А.V. Estimation of saponite sorptive properties with regard to fluoride ions.   J. Water Chem. Technol. – 2012. – V. 34, N 6. – P. 271–276.

2. Dmitrenko Yu.A., Mamchencko А.V. Sorption of hydrochloric acid with saponite. J. Water Chem. Technol. – 2013. – V. 35, N 1. – P. 15–22.

3. Поляков В.Е., Тарасевич Ю.И., Косоруков А.А., Грицык В.Е. Состав и свойства сапонитов Украины. Укр. хим. журн. – 2011. – T. 77, № 2. – С. 95–99.

4. Штрюбель Г., Циммер З.Х. Минералогический словарь. – Москва: Недра, 1987. – 361 с.

5. Большая советская энциклопедия. – Москва: Сов. Энциклопедия, 1975. – 668 с.

6. рН-метр-милливольтметр рН-150МА. Руководство по эксплуатации МТИС 2.840.858РЭ. – 16 с.

7. Лурье Ю.Ю. Унифицированные методы анализа вод. – Москва: Химия, 1973. – 376 с.

8. Хавезов И., Цалиев Д. Атомно-абсорбционный анализ. – Ленинград: Химия, 1983. – 144 с.

9. Tarasevich Y.I., Polakov V.E. Physicochemical properties of natural mordernite and feasibility of using it in water treatment processes.   J. Water Chem. Technol. – 2003. – V. 25, N 2. – С. 36–51.

10. Polakov V.E., Tarasevich Yu.I. Ion –exchange equilibriа involving single-charged on saponite.  J. Water Chem. Technol. – 2012. – V. 34, N 1. – P. 36–51.

11. Гороновский И.Т., Назаренко Ю.П., Некряч Е.Ф. Краткий справочник химии. – Киев: Наук. Думка. – 1974. – С. 346–347.
Copyright (©) 2014 Yu. A. Dmitrenko, A. V. Mamchencko

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.