Хімія, фізика та технологія поверхні, 2014, 5 (3), 349-357.

Зміна структури та хімічного складу волокон хризотил-азбесту під впливом технологічних факторів виробництва вапняно-кремнеземистих теплоізоляційних виробівT. I. Grigorenko, N. A. Zakharova, M. T. Kartel, A. V. Brichka, E. I. Oranska, B. M. Gorelov, S. Ya. Brichka

Анотація


Mетодами атомного спектрального аналізу, скануючої електронної мікроскопії з енергодисперсійним аналізом в обраній частині спектру, дериватографічного і рентгенографічного аналізу, низькотемпературної адсорбції-десорбції азоту та оптичної спектроскопії визначено хімічний склад і структурно-морфологічні характеристики вихідного хризотил-азбесту і волокон, що входять до складу вапняно-кремнеземистих теплоізоляційних виробів,. У процесі виконання технологічних прийомів, що використовуються при виробництві вапняно-кремнеземистих теплоізоляційних виробів, волокна хризотил-азбесту частково руйнуються, поверхня волокон кородує і вкривається шаром карбонату кальцію й іншими домішками кристалічних і аморфних фаз.

Ключові слова


волокна хризотил-азбесту; вапняно-кремнеземисті теплоізоляційні вироби; методи структурного аналізу

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


1. Sichletidis L., Chloros D., Spyratos D. et al. Mortality from occupational exposure to relatively pure chrysotile: a 39-year study. Respiration. – 2009. – V. 78, N 1. – P. 63–68.

2. White N., Nelson G., Murray J. South African experience with asbestos related environmental mesothelioma: Is asbestos fiber type important?. Regulatory Toxicology and Pharmacology. – 2008. – V. 52, N 1. – P. S92–S96.

3. Гудкова Е.А. Экологическая опасность хризотиласбеста как функция физико-химических свойств поверхности его волокон: Автореф. дис. … канд. хим. наук: 03.00.16 / БГУ. – Москва, 2008. – 18 c.

4. Бричка С.Я. Природные алюмосиликатные нанотрубки: структура и свойства . Наноструктурное материаловедение. – 2009. – № 2. – С. 40–53.

5. Бричка С.Я. Химия имоголитных нанотрубок. Часть 1. Синтез и структура. Катализ и нефтехимия. – 2010. – № 18. – С. 14–22.

6. Бричка С.Я. Химия имоголитных нанотрубок. Часть 2. Модифицирование и свойства . Катализ и нефтехимия. – 2011. – № 19. – С. 64–71.

7. http:.www.cem.com

8. Грег С., Синг К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость. – Москва: Мир, 1984. – 306 с.

9. Chen M., Yu H.-W., Chen J.-H., Koo H.-S. Effect of purification treatment on adsorption characteristics of carbon nanotubes.Diam. Rel. Mater. – 2007. – V. 16. – P. 110–115.
Copyright (©) 2014 T. I. Grigorenko, N. A. Zakharova, M. T. Kartel, A. V. Brichka, E. I. Oranska, B. M. Gorelov, S. Ya. Brichka

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.