Copyright (©) 2016 V. V. Galysh, Z. A. Mukalo, R. B. Kozakevych, M. T. Kartel