Хімія, фізика та технологія поверхні, 2018, 9 (1), 74-79.

Хеміхромні властивості плівок NiOOH в розчинах формальдегідуDOI: https://doi.org/10.15407/hftp09.01.074

S. S. Fomanyuk, V. O. Smilyk, G. Y. Kolbasov

Анотація


З метою розробки сенсорних та електрохромних матеріалів досліджені оптичні властивості плівок NiOOH в розчинах формальдегіду. Дослідження кінетики оптичних перетворень показали, що за рахунок їх хімічної взаємодії відбувається зміна забарвлення NiOOH. Встановлено, що залежність швидкості зміни пропускання світла ΔТ/Δt від концентрації формальдегіду лінійна в діапазоні 0.5–20 ммоль/л. З аналізу циклічних залежностей електрохімічного окиснення Ni(OH)2 до NiOOH та його відновлення під дією формальдегіду показано, що визначення концентрації формальдегіду більше 22 мМ можливе за абсолютним значенням пропускання світла. Порівняння кінетики хімічного та електрохімічного процесу знебарвлення плівок NiOOH в 0.1 М NaOH показало, що хімічне знебарвлення формальдегідом відбувається ефективніше та в 1.5 рази швидше.


Ключові слова


хеміхромний ефект; гідроксид нікелю; формальдегід

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Verschueren K. Handbook of environmental data on organic chemicals. 2nd ed. (New York: Van Nostrand Reinhold, 1983).

2. Zhang J., Shangguan L., Shaomin S., Chuan D. Electrocatalytic Oxidation of Formaldehyde and Methanol on Ni(OH)2/Ni Electrode. Russ. J. Electrochem. 2013. 49(9): 888. https://doi.org/10.1134/S1023193512120166

3. Comini E. Metal oxide nanowire chemical sensors: innovation and quality of life. Mater. Today. 2016. 19(10): 559. https://doi.org/10.1016/j.mattod.2016.05.016

4. Lyalin B.V., Petrosyan V.A. Oxidation of Organic Compounds on NiOOH. Russ. J. Electrochem. 2010. 46(11): 1199. https://doi.org/10.1134/S1023193510110017

5. Monk P.M.S., Ayub S. Solid-state properties of thin film electrochromic cobalt–nickel oxide. Solid State Ionics. 1997. 99(1–2): 115. https://doi.org/10.1016/S0167-2738(97)00148-3

6. Fomanyuk S.S., Krasnov Yu.S., Kolbasov G.Ya. Kinetics of electrochromic process in thin films of cathodically deposited nickel hydroxide. J. Solid State Electrochem. 2013. 17: 2643. https://doi.org/10.1007/s10008-013-2169-1

7. Araceli M.V.-H., Mendoza-Galván A. Electrochromic Properties of Nanoporous α and β Nickel Hydroxide Thin Films Obtained by Chemical Bath Deposition. J. Nano Res. 2014. 28: 63. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/JNanoR.28.63
DOI: https://doi.org/10.15407/hftp09.01.074

Copyright (©) 2018 S. S. Fomanyuk, V. O. Smilyk, G. Y. Kolbasov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.