Хімія, фізика та технологія поверхні, 2019, 10 (1), 94-99.

Біоцидність паперів та базальтове волокноDOI: https://doi.org/10.15407/hftp10.01.094

V. M. Shevchenko, N. A. Guts

Анотація


На сьогоднішній день, попри широке впровадження електронних комп’ютерних технологій, папір все ще залишається найбільш розповсюдженим носієм інформації та його виробництво в світі постійно зростає. Тому проблема зберігання паперових виробів є актуальною. Для вирішення цієї проблеми використовувалася велика кількість біоцидів, та складність використання технології, або небезпека для здоров'я персоналу - жоден з запропонованих не вирішив проблему повністю. Простіше і навіть дешевше використовувати неорганічні волокна, а саме базальти, які характеризуються низькою хімічною активністю і не сприяють поширенню різних видів грибків мікроорганізмів, не піддаються дії комах і т.д. В цій роботі зразки паперу було оброблено розчинами засобів дезінфекції з тривалим дезактиваційним ефектом ("Gembar", "Polidese", "Metatin GT") на трьох типах паперів (газети, упаковка, мукаленти). Дія біоцидів  була перевірена на тестових культурах мікроскопічних грибів, які були ізольовані з пошкоджених документів. Крім того, зразки паперу складаються з композицій з базальту та целюлозних волокон, монтморилонітової глини та гумату натрію (SH), та солей смоляних кислот (SSRA). Процес старіння зразків вивчали за такими показниками, як білість матеріалів, міцністю на розрив (n.d.f.). Також було досліджено вплив гомоіонної форми монтморилоніту, що застосовувався в композиціях з базальтовими волокнами, на біоцидні характеристики матеріалів. В роботі доведено, що попередня (до контакту компонентів) обробка солями натрію вихідного застосованого в роботі монтморилоніту позитивно відбились на глинистому мінералі, що використовували в композиційному складі з базальтових та целюлозних волокон – це стимулювало утворення найбільш міцних композицій. В роботі доведено, що зразки, що мають композиційну суміш з базальтовими волокнами, майже однаково пригнічують розповсюдження грибів та мікроорганізмів, як і типові дезинфікуючі засоби. Тому в роботі пропонується композиційна суміш, яка гарантує певні фізико-механічні властивості і має набагато простішу і дешевшу технологію отримання матеріалів.


Ключові слова


біоцидні матеріали; целюлоза; базальтові волокна; глинисті мінерали

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


1. International Paper World. 2002. 1: 20.

2. Ince P.J. U.S. fiber supply: steady and secure. Solutions People Process and Paper. 2002. 85(6): 40.

3. White Paper will cost 1,4 – 7bn, says EC study. Eur. Chem. News. 2002. 76(2007): 26.

4. Strassburg R. Further Information on the Use of Ethylene Oxide as a Library and Archival Fumigant. (SAA Leaflet, 1983).

5. OSHA issues ethyleoide standard. Art Hazards News. 1984. 7(6): 1.

6. Paul M., Cass G.R., Whitmore J.R.D. The ozone fading of traditional natural organic colorants on paper. J. Am. Inst. Conservat. 1987. 26(1): 45. https://doi.org/10.2307/3179660

7. Haines J.H., Kohler S.A. An evaluation of ortho-phenyl phenol as a fungicidal fumigant for archives and libraries. J. Am. Inst. Conservat. 1986. 25(1): 49. https://doi.org/10.2307/3179414

8. Shevchenko V.M., Alekseev O.L. The principle of recharging and its influence to properties of paper-like materials. In: First Ukrainian Conference "Nanosize Systems: Electronic and Atomic Structure and Properties". V. 2. (October 12–14, Kyiv, 2004). P. 170. [in Russian].

9. Shevchenko V.M., Guts N.A., Pidgornyi A.V. Bentonite clays in compositions with basalt fibers. Collection of scientific works SWorld. 2016. 10(1(42)): 80. [in Ukrainian].

10. Kruglitskyi N.N. Physics-chemical bases of regulating properties of the disperse of clay minerals. (Kyiv: Naukova dumka, 1994). [in Russian].

11. Shevchenko V.M., Guts N.A. The influence of temperature and homoionic dispersed materials on biocidal and physico – chemical characteristics of composite materials of basalt. Collection of scientific works SWorld. 2014. 30(3(36)): 27. [in Ukrainian].
DOI: https://doi.org/10.15407/hftp10.01.094

Copyright (©) 2019 V. M. Shevchenko, N. A. Guts

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.