Copyright (©) 2019 O. V. Smirnova, A. G. Grebenyuk, V. V. Lobanov