Copyright (©) 2019 L. A. Belyakova, D. Yu. Lyashenko, N. V. Roik, I. M. Trofymchuk, O. M. Shvets