Хімія, фізика та технологія поверхні, 2021, 12 (4), 301-305.

Аморфні наноструктуровані покриття, виготовлені з CVD-композитівDOI: https://doi.org/10.15407/hftp12.04.301

V. F. Zinchenko, I. R. Magunov, O. V. Mozkova, O. V. Sviridova, T. Truglas

Анотація


Основна ідея роботи – це розробка дешевого та простого способу виготовлення наноструктурованих систем, що базується на випаровуванні композитів систем германій – халькогенід (оксид) металу за CVD (Chemical Vapor Deposition) – механізмом із започаткуванням нового класу матеріалів для інтерференційної оптики ІЧ (інфрачервоного) діапазону спектра. Як приклади досліджено системи Ge-ZnS та Ge-Sb2Se3, які випаровуються у вакуумі конгруентно, а при конденсації на підкладці утворюють наноструктуровані тонкоплівкові покриття. У першій зі систем покриття має рентгеноаморфний характер: утворення нанодисперсного композиту у плівці Ge-ZnS підтверджується відсутністю властивих для Ge та ZnS піків на рентгенівській дифрактограммі, натомість має місце утворення характерного гало. У той же час при випаровуванні та конденсації зразка системи Ge-Sb2Se3 утворюється склоподібна структура; це підтверджується методом просвічуючої електронної мікроскопії (ПЕМ) високої роздільної здатності, якою не виявлено області кристалічності. Вміст компонентів у покритті, визначено методом енергодисперсійної рентгенівської (ЕДР) спектроскопії (біля 10 ат. % Ge, по 40 ат. % для Sb і Se, відповідно), вказує на певне відхилення від стехіометрії, властивої для вихідного зразка системи. Це може свідчити про дещо нижчу леткість селенідів германію у порівнянні з селенідами стибію. Сканування вздовж певної лінії (ЕДР) за товщиною покриття вказує на сильні флуктуації концентрації елементів, а отже – неоднорідність покриття за складом. Обидва покриття мають високу механічну міцність (група 0). У той же час їхні оптичні властивості суттєво різняться: показники заломлення становлять 3.0 та 3.66 для систем Ge-ZnS та Ge-Sb2Se3, відповідно. Вважається, що наноструктурування у зазначених вище системах зумовлено високою здатністю германію до аморфізації при конденсації на скляній підкладці.


Ключові слова


CVD-механізм; композит; аморфне наноструктуроване покриття; механічна міцність; оптичні властивості

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


1. Zinchenko V.F., Sobol' V.P., Sviridova O.V. Structural and spectral features of Germanium - based interference optics for infrared range of spectrum. Phys. Chem. Solid State. 2012. 13(1): 197.

2. https://www.jeol.co.jp/en/science/em.html.

3. https://www.jeol.co.jp/en/products/detail/JEM-2200FS.html.

4. Bletskan D.I. Crystalline and glass-like Si, Ge, Sn chalcogenides and alloys based on them. V.1. (Uzhgorod: VAT "Zakarpattia", 2004). [in Russian].

5. Gerasimov Ia.I., Krestovnikov A.N., Gorbov S.I. Chemical thermodynamics in color metallurgy. V. VI. (Moscow: Metallurgiia, 1974). [in Russian].

6. Zinchenko V.F., Chygrynov V.E., Magunov I.R., Stoyanov A.O. Effect of interaction in M2Se3-Ge(M-In, Sb) systems on the properties on thin-film coatings. Ukr. Khim. Zhurnal. 2014. 80(8): 96. [in Ukrainian].

7. Moss T.S. Relation between the refractive index and energy gap of semiconductors. Phys. Stat. Solidi B. 1985. 131(2): 415.https://doi.org/10.1002/pssb.2221310202
DOI: https://doi.org/10.15407/hftp12.04.301

Copyright (©) 2021 V. F. Zinchenko, I. R. Magunov, O. V. Mozkova, O. V. Sviridova, T. Truglas

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.