Хімія, фізика та технологія поверхні, 2021, 12 (4), 374-381.

Міжфазні властивості лактату хітозану на межі розділу рідина/повітряDOI: https://doi.org/10.15407/hftp12.04.374

G. I. Kovtun

Анотація


Міжфазні властивості (динамічний та рівноважний поверхневий натяг, модулі в’язкості та пружності) лактату хітозану досліджувались на межі поділу рідина/повітря методом форми осцилюючої краплі. Ізотерми динамічного поверхневого натягу лактату хітозану подібні до залежностей для інших розчинів поліелектролітів, зокрема для білків. Хітозан – слабкий катіонний поліелектроліт, який може змінювати свою конформацію від лінійного стрижня до хаотичного і ущільненого клубка. Тому експериментальну залежність рівноважного поверхневого натягу від концентрації лактату хітозану аналізували за допомогою моделі адсорбції, запропонованої раніше для білків. Ця модель враховує можливість існування молекул поліелектроліту в поверхневому шарі в n станах з різною молярною поверхнею, що варіюється від максимального значення при дуже низькому заповненні поверхні молекулами поліелектроліту до мінімального значення при високому заповненні поверхні. Досягнуто хорошої згоди між розрахунковими та експериментальними значеннями поверхневого натягу. Залежності модулів пружності та в'язкості розчинів лактату хітозану від частоти коливань краплі обумовлені впливом обмінних процесів як між поверхневим шаром та об’ємом розчину, так і в самому поверхневому шарі. Збільшення концентрації розчину посилює обмінні процеси, а збільшення частоти коливань пригнічує їх. Показано, що залежність модуля поверхневої в’язкопружності лактату хітозану має екстремальний характер з вираженим максимумом. Причиною такої поведінки є можливість зміни площі молярної поверхні поліелектроліту на межі розділу в залежності від величини адсорбції та його структурних властивостей. Спроба теоретичного опису модуля в’язкопружності в рамках моделі, що враховує моно- або двошарову адсорбцію, не привела до задовільного результату, можливо, через бар’єрний механізм адсорбції хітозану. Але двошарова модель дає якісний опис екстремальної поведінки поверхневої в’язкопружності від концентрації. Значення модуля поверхневої в’язкопружності лактату хітозану займають проміжне місце порівняно з наявними в літературі даними для глобулярних білків та білків з гнучкими ланцюгами, що узгоджується з їхньою молекулярною структурою. Крім того, робота показує придатність моделі адсорбції, розробленої раніше для білків в рамках теорії неідеального двовимірного розчину, для опису поверхневих властивостей інших поліелектролітів. Це дає можливість отримати якісну та кількісну інформацію про процеси, що відбуваються в досліджуваних системах.


Ключові слова


хітозан; поверхневий натяг; модуль в’язкопружності; адсорбційна модель; межа розділу рідина/повітря

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


1. Negi P., Sharma G., Verma C., Garg P., Rathore Ch., Kulshrestha S., Lal U.R., Gupta B., Pathania D. Novel thymoquinone loaded chitosan-lecithin micelles for effective wound healing: Development, characterization, and preclinical evaluation. Carbohydr. Polym. 2020. 230: 115659. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2019.115659

2. Ullah F., Javed F., Kudus M.H.A., Khan A.N., Akil H.Md. Determining the molecular-weight and interfacial properties of chitosan built nanohydrogel for controlled drug delivery applications. Biointerface Res. Appl. Chem. 2019. 9(6): 4452. https://doi.org/10.33263/BRIAC96.452457

3. Zinoviadou K.G., Scholten E., Moschakis T., Biliaderis C.G. Engineering interfacial properties by anionic surfactant-chitosan complexes to improve stability of oil-in-water emulsions. Food Funct. 2012. 3(3): 312. https://doi.org/10.1039/c2fo10197a

4. Santini E., Jarek E., Ravera F., Liggieri L., Warszynski P., Krzan M. Surface properties and foamability of saponin and saponin-chitosan systems. Colloids Surf., B. 2019. 181: 198. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.05.035

5. Wang X.-Y., Wang J., Rousseau D., Tan Ch.-H. Chitosan-stabilized emulsion gels via pH-induced droplet flocculation. Food Hydrocolloids. 2020. 105: 105811. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2020.105811

6. Liu M.M., Zhou Y., Zhang Y., Yu Ch., Cao Sh. Preparation and structural analysis of chitosan films with and without sorbitol. Food Hydrocolloids. 2013. 33(2): 186. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2013.03.003

7. Poshina D.N., Kryzhanovskaya V.S., Torkunova E.A., Sukhova A.A., Skorik Y.A. Influence of the composition of water chitosan lactate solutions on their properties and electrospinning. Izvestia Ufimskogo Nauchnogo Tsentra RAN. 2018. 3(3): 90. [in Russian]. https://doi.org/10.31040/2222-8349-2018-3-3-90-94

8. Monroy F., Ortega F., Rubio R.G., Noskov B.A. Surface rheology studies of spread and adsorbed polymer layers. In: Progress in Colloid and Interface Science, Interfacial Rheology. V. 1. (Leiden: Brill, 2009). P. 178. https://doi.org/10.1163/ej.9789004175860.i-684.41

9. Debrier J., Babak V.G. Interfacial properties of amphiphilic systems on the basis of natural polymers-chitin derivatives. Russ. J. Gen. Chem. 2008. 78(11): 2230. https://doi.org/10.1134/S1070363208110443

10. Fricke N., Keul H., Moller M. Synthesis of Chitosan Surfactants. Macromol. Chem. Phys. 2009. 21(9): 752. https://doi.org/10.1002/macp.200800622

11. Vikhoreva G.A., Chernukhina A.I., Strokova N.G., Gal'braikh L.S. Preparation and investigation of solutions of chitosan derivatives with long-chain hydrophilic substituents. Polym. Sci. Ser. B. 2007. 49(5-6): 131. https://doi.org/10.1134/S1560090407050065

12. Babak V.G., Desbrieres J. Dynamic surface tension of hydrophobically modified chitosans. Mendeleev Commun. 2004. 14(2): 66. https://doi.org/10.1070/MC2004v014n02ABEH001824

13. Pérez-Gramatges A., Matheus C.R.V., Lopes G., da Silva J.C. Surface and interfacial tension study of interactions between water-soluble cationic and hydrophobically modified chitosans and nonylphenolethoxylate. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. 2013. 418: 124. https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2012.11.035

14. Babak V.G., Baros F., Boury F., Desbrieres J. Dilational viscoelasticity and relaxation properties of interfacial electrostatic complexes between oppositely charged hydrophobic and hydrophilic polyelectrolytes. Colloids Surf. B. 2008. 65: 43. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2008.02.019

15. Babak V.G., Auzely R., Rinaudo M. Effect of electrolyte concentration on the dynamic surface tension and dilational viscoelasticity of adsorption layers of chitosan and dodecyl chitosan. J. Phys. Chem. B. 2007. 111(32): 9519. https://doi.org/10.1021/jp0718653

16. Zholob S.A., Kovalchuk V.I., Makievski A.V., Krägel J. Determination of the dilational elasticity and viscosity from the surface tension response to harmonic area perturbations. In: Progress in Colloid and Interface Science, Interfacial Rheology. V. 1. (Leiden: Brill, 2009). P. 77.

17. Zholob S.A., Makievski A.V., Miller R., Fainerman V.B. Optimization of calculation methods for determination of surface tensions by drop profile analysis tensiometry. Adv. Colloid Interface Sci. 2007. 134-135: 322. https://doi.org/10.1016/j.cis.2007.04.011

18. Fainerman V.B., Miller R. Equilibrium and Dynamic Characteristics of Protein Adsorption Layers at Gas-Liquid Interfaces: Theoretical and Experimental Data. Colloid J. 2005. 67: 393. https://doi.org/10.1007/s10595-005-0110-8

19. Babak V.G., Desbrieres J. Dynamic surface tension and dilational viscoelasticity of adsorption layers of alkylated chitosans and surfactant-chitosan complexes. Colloid Polym. Sci. 2006. 284: 745. https://doi.org/10.1007/s00396-005-1427-x

20. Davydova V.N., Yermak I.M. The Conformation of Chitosan Molecules in Aqueous Solutions. Biophysics. 2008. 63: 501. https://doi.org/10.1134/S000635091804005X

21. Cunha R.A., Soares Th.A., Rusu V.H., Pontes F.J.S., Franca E.F., Lins R.D. The molecular structure and conformational dynamics of chitosan polymers: an integrated perspective from experiments and computational simulations. In: The Complex World of Polysaccharides. Ch. 9. (Intech Open, 2012). P. 229.

22. Fainerman V.B., Lucassen-Reynders E.H., Miller R. Description of the adsorption behaviour of proteins at water/fluid interfaces in the framework of a two-dimensional solution model. Adv. Colloid Interface Sci. 2003. 106: 237. https://doi.org/10.1016/S0001-8686(03)00112-X

23. Tiraferri A., Maroni P., Caro Rodríguez D., Borkovec M. Mechanism of chitosan adsorption on silica from aqueous Solutions. Langmuir. 2014. 30: 4980. https://doi.org/10.1021/la500680g

24. Fainerman V.B., Aksenenko E.V., Makievski A.V. Trukhin D.V., Yeganehzad S., Gochev G., Miller R. Surface tension and dilational rheology of mixed β-casein - β-lactoglobulin aqueous solutions at the water/air interface. Food Hydrocolloids. 2020. 106: 1. https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2020.105883

25. Lucassen-Reynders E.H., Fainerman V.B., Miller R. Surface dilational modulus or Gibbs elasticity of protein adsorption layers. J. Phys. Chem. B. 2004. 108: 9173. https://doi.org/10.1021/jp049682t

26. Noskov B.A., Latnikova A.V., Lin S.-Y., Loglio G., Miller R. Dynamic surface elasticity of β-casein solutions during adsorption. J. Phys. Chem. C. 2007. 111(45): 16895. https://doi.org/10.1021/jp073813j

27. Benjamins J., Lyklema J., Lucassen-Reynders E.H. Compression/expansion rheology of oil/water interfaces with adsorbed proteins. Comparison with the air/water surface. Langmuir. 2006. 22: 6181. https://doi.org/10.1021/la060441h
DOI: https://doi.org/10.15407/hftp12.04.374

Copyright (©) 2021 G. I. Kovtun

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.