Copyright (©) 2014 M. O. Chaban, L. M. Rozhdestvenska, A. V. Palchik, V. M. Belyakov

 CC By Creative Commons "Attribution" 4.0